Ankieta Potrzeby sportowo - rekreacyjne mieszkańców Piecek
Szanowni Państwo,
niniejsza ankieta pozwoli na poznanie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców Piecek. Badanie to jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko do celów badawczych. Prosimy o zapoznanie się z treścią pytań i zaznaczenie wybranej przez siebie odpowiedzi.
1. Jak generalnie ocenia Pan(-i) Piecki jako miejsce do życia? *
Required
Proszę uzasadnić swój wybór
Your answer
2. W jaki sposób spędza Pan(-i) swój wolny czas?(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi). *
Required
3. Czy korzysta Pan(i) z oferty sportowo-rekreacyjnej dostępnej na terenie Piecek? *
Required
4. Jak często korzysta Pan(i) z oferty sportowo-rekreacyjnej dostępnej na terenie Piecek? (wypełnić jeśli na pytanie nr 3 odpowiedział(-a) Pan(i) TAK) *
Required
5. Co stanowi dla Pana/Pani przeszkodę w większym korzystaniu z dostępnej oferty sportowo-rekreacyjnej? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
6. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: *
Tak
Nie
Uczestniczyłem/am w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez gminę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Biorę udział w przygotowywanych gminnych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych (sam albo w ramach grupy do której należę).
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie/fundacja).
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.).
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie, kościele itp.).
7. Proszę ocenić możliwość spędzania wolnego czasu na terenie Piecek w kontekście dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.(Do oceny proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”). *
Bardzo źle 1
2
3
4
Bardzo dobrze 5
Dzieci i młodzież
Dorośli
Osoby starsze
8. Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość decydowania o rozdziale dodatkowych środków finansowych, to które inwestycje w miejscowości Piecki wsparł(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności? Proszę wskazać max 3 najważniejsze: *
Required
9. Czy był/byłaby Pan/Pani zainteresowany(a) korzystaniem z toru rowerowego (asfaltowego) typu pupmtrack w miejscowości Piecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą? Stworzona infrastruktura rekreacyjna będzie przede wszystkim przeznaczona dla rowerzystów, ale także dla osób jeżdżących na deskorolkach/hulajnogach. *
Required
10. Jak często korzystał(a)by Pan(-i) z tego obiektu? *
Required
11. Czy na terenie Piecek istnieje potrzeba rozbudowy infrastruktury rowerowej? *
Required
Płeć *
Required
Wiek *
Required
Sytuacja zawodowa *
Required
Wykształcenie *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms