PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA ERASMUS+ PROJEKTY 2021
KEDY: Práve teraz

KDE: Práve tu

PREČO:
- zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a podporiť ich účasť na demokratickom živote v Európe, aktívne občianstvo, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a solidaritu, najmä prostredníctvom silnejšieho prepojenia medzi oblasťou mládeže a trhom práce;
- podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami;
- dopĺňať reformy politík na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a podporovať rozvoj znalostnej politiky a politiky založenej na dôkazoch v oblasti mládeže, ako aj uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, najmä posilnenou spoluprácou v oblasti politík, lepším využívaním nástrojov EÚ na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a rozširovaním osvedčených postupov;
- zlepšiť medzinárodný rozmer aktivít v oblasti mládeže a úlohy pracovníkov s mládežou a mládežníckych organizácií ako podporných štruktúr pre mladých ľudí, najmä presadzovaním mobility a spolupráce medzi zúčastnenými stranami, ako aj cieleným budovaním kapacít v partnerských krajinách.


Týmto formulárom sa PRIHLÁSUJEŠ na Erasmus+ projekt 2021 pod našou organizáciou SYTEV.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of SYTEV. Report Abuse