แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
2. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ท่านมาติดต่องานราชการด้านใดมากที่สุด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse