Fisken i vattnet

Svara på frågorna snabbt utan att tänka för mycket.

Efter var tionde fråga finns en kommentarsruta om du vill kommentera någon av frågorna du har svarat på.
Hör din kommentar till en särskild fråga får du gärna markera den med frågans nummer.

  This is a required question
  This is a required question
  1. Jag tycker om att organisera människor, uppgifter och evenemang
  2. Jag skulle vilja starta nya församlingar för att vinna nya människor
  3. Jag tycker om att arbeta kreativt med ex. trä, tyg, färg, metall, glas, andra material.
  4. Jag tycker om att utmana människors uppfattning om Gud genom att använda olika typer av konstnärliga uttryck
  5. Jag kan snabbt skilja mellan andlig sanning och villfarelese, mellan gott och ont
  6. Jag brukar kunna se människors potential.
  7. Jag uttrycker evangeliet till andra klart och effektivt.
  8. Jag tycker att det är naturligt och enkelt att lita på att Gud ska svara på mina böner.
  9. Jag ger generöst, och med glädje, till människor som har ekonomiska behov eller till projekt som behöver understöd.
  10. Jag tycker om att arbeta bakom kulisserna för att stödja andras arbete.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  11. Jag ser på mitt hem som en plats där jag kan tjäna människor som har behov.
  12. Jag tar emot böneämnen från andra och ber regelbundet för dem.
  13. Jag blir kontaktad av människor som vill få min syn på ett särskilt bibelsammanhang, eller på en biblisk sanning.
  14. Jag kan motivera andra till att nå ett mål.
  15. Jag har inlevelseförmåga i trasiga människor och vill hjälpa dem i deras helandeprocess.
  16. Jag kan tala på ett sådant sätt så att människor blir överbevisade och förändring inträffar i deras liv.
  17. Jag tycker om att uppmuntra och bry mig om andra.
  18. Jag kan på ett bra sätt förmedla Guds ord.
  19. Jag kontaktas ofta av andra för råd i andliga eller personliga frågor.
  20. Jag är noggrann, grundlig och skicklig i att handha detaljer.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  21. Jag attraheras av idén om att tjäna i ett annat land, eller bland invandrare.
  22. Jag är skicklig på att arbeta med olika slags redskap.
  23. Jag tycker om att uveckla och använda min konstnärliga färdighet: konst, drama, musik, foto, dans eller liknande.
  24. Många gånger kan jag bedöma en människas karaktär efter första intrycket.
  25. Jag tycker om att uppmuntra och ge mod åt uppgivna människor.
  26. Gång på gång söker jag efter möjligheter att bygga relationer till människor utanför församlingen.
  27. Jag litar på Guds ständiga omsorg och hjälp, även i svåra tider.
  28. Jag ger mer än tionde till arbetet för Guds rike.
  29. Jag tycker om att göra rutinuppgifter för att stödja tjänst i Guds rike.
  30. Jag tycker om att träffa nya människor och hjälpa dem att känna sig välkomna.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  31. Jag tycker om att be länge och lyssna in vad Gud vill att jag ska be för.
  32. Jag får information från den Helige Ande som inte kommer på naturlig väg.
  33. Jag kan påverka andra till att få en vision.
  34. Jag kan tålmodigt stödja dem som gör smärtfulla erfarenheter medan de försöker få ordning på sina liv.
  35. Jag känner ansvar för att konfrontera andra med sanningen.
  36. Jag har medkänsla för instabila kristna och vill skydda dem.
  37. Jag kan använda tid till att studera Skriften, eftersom att presentera Guds Ord förändrar människors liv.
  38. Jag kan ofta finna enkla, praktiska lösningar mitt i konflikter och förvirrande situationer.
  39. Jag kan klargöra mål och utveckla strategier eller planer för att nå dessa.
  40. Jag är villig att ta aktiv del i att starta en ny församling.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  41. Jag gläder mig över att göra saker som kan användas för Gud.
  42. Jag hjälper människor förstå sig själva, sina relationer och Gud bättre genom konstnärliga uttryck.
  43. Jag kan genomskåda falskhet och bedrägeri, innan andra ser det.
  44. Jag förmedlar hopp till andra genom att peka på Guds löften.
  45. Jag kan effektivt tillämpa evangeliet så det berör en persons upplevda behov.
  46. Jag tror att Gud kommer att hjälpa mig att uträtta stora ting.
  47. Jag sköter mina pengar på ett bra sätt så att jag kan frigöra mer att ge bort.
  48. Jag tar gärna på mig olika slags småjobb i församlingen för att möta andras behov.
  49. Jag tror verkligen att Herren leder främmande personer till mig, sådana som behöver få gemenskap med andra.
  50. Jag vet att jag betjänar andra när jag ber.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  51. Jag är överlåten, och schemalägger tid för att läsa och studera Guds ord, för att kunna förstå Bibelns sanning på ett riktigt sätt.
  52. Jag kan anpassa min ledarstil så att det bästa hos andra lockas fram.
  53. Jag tycker om att hjälpa människor som ibland ses som ovärdiga eller hopplösa fall.
  54. Jag avslöjar frimodigt kulturella trender, undervisning eller händelser som ej överensstämmer med bibliska principer.
  55. Jag tycker om att ge vägledning för hela människan - relationsmässigt, emotionellt, andligt, etc.
  56. Jag uppmärksammar noggrant ord, fraser och betydelse i det som undervisas.
  57. Jag kan med lätthet välja det bästa och mest effektiva alternativet av flera möjliga.
  58. Jag kan identifiera och effektivt använda resurser som behövs för att utföra olika uppgifter.
  59. Jag kan lätt anpassa mig till andra kulturer och omgivningar.
  60. Jag kan föreställa mig hur en sak borde konstrueras innan jag bygger den.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  61. Jag tycker om att hitta nya fräscha sätt att uttrycka Guds Ord.
  62. Jag tenderar att se det rätta och det felaktiga i olika situationer.
  63. Jag uppmuntrar dem som behöver vara frimodiga i sin tro, i sin familj eller i sina liv.
  64. Jag inbjuder människor att ta emot Kristus som sin Frälsare.
  65. Jag litar på Gud i omständigheter där inte endast mänsklig ansträngning kan garantera framgång.
  66. Jag utmanas till en enkel livsstil så att jag kan ge bort en högre procent av min inkomst.
  67. Jag ser andligt värde i att utföra praktiska sysslor.
  68. Jag tycker om att skapa en plats där människor inte känner sig ensamma.
  69. Jag ber med visshet därför att jag vet att Gud verkar som svar på bön.
  70. Jag har insikt om, eller "bara vet", hur saker och ting ligger till.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  71. Jag sätter upp mål och använder resurser och arbetar tillsammans med människor för att smidigt uppnå målen.
  72. Jag har stor medkänsla med sårade människor.
  73. Jag ser de flesta handlingar som riktiga eller felaktiga och känner en önskan att rätta till det som är fel.
  74. Jag kan troget ge långsiktigt stöd och omsorg till andra.
  75. Jag tycker om att ha en regelbundenhet i mitt bibelstudium.
  76. Jag kan förutse de troliga konsekvenserna av en individs eller grupps handling.
  77. Jag tycker om att hjälpa organisationer eller grupper att bli mer målinriktade.
  78. Jag kan relatera till andra på ett kulturellt känsligt sätt.
  79. Jag ärar Gud med mitt hantverk.
  80. Jag använder olika konstnärliga uttryck för att förmedla Guds tanke.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  81. Jag får bekrätftelse från andra när det gäller pålitligheten i min insikt och min bedömningsförmåga.
  82. Jag uppmuntrar dem som är instabila i sin tro.
  83. Jag berättar öppet för människor att jag är en kristen och vill att de frågar mig om min tro.
  84. Jag är övertygad om Guds dagliga närvaro i och påverkan på mitt liv.
  85. Jag tycker om att veta att mitt ekonomiska bidrag skapar förutsättningar för människor att utföra Guds arbete.
  86. Jag tycker om att hitta småsaker som behöver göras och gör dem ofta utan att bli tillfrågad.
  87. Jag tycker om att bjuda in folk och öppna mitt hem för andra.
  88. När jag hör om behov i olika situationer vill jag be för dem.
  89. Jag har plötsligt upptäckt att jag visste något om andra, utan att veta hur jag fått veta det.
  90. Jag uppmuntrar/inspirerar andra att göra sitt bästa.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  91. Jag kan se bortom en persons handikapp eller problem och se ett liv som är betydelsefullt för Gud.
  92. Jag tycker om människor som är ärliga och vill tala sanning.
  93. Jag tycker om att ge vägledning och praktiskt stöd till en liten grupp människor.
  94. Jag kan förmedla Guds ord på ett sätt som motiverar andra att studera och vilja lära sig mer.
  95. Jag ger praktiska råd till andra som hjälp i komplicerade situationer.
  96. Jag tycker om att lära mig hur organisationer fungerar.
  97. Jag tycker om att göra pionjärinsatser i nya projekt.
  98. Jag är bra på och tycker om att arbeta med mina händer.
  99. Jag är kreativ och fantasifull.
  100. Jag kan avslöja det som inte är sant enligt Bibeln i predikan, undervisning och annan kommunikation.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  101. Jag tycker om att motivera andra att ta steg mot andlig växt.
  102. Jag talar öppet, och frimodigt, om för andra vad Kristus har gjort för mig.
  103. Jag uppmanar andra regelbundet att lita på Gud.
  104. Jag ger generöst på grund av stark beslutsamhet att vara en god förvaltare.
  105. Jag känner mig till freds med att hjälpa andra till att utföra sina jobb mer effektivt.
  106. Jag gör allt jag kan för att människor ska känna tillhörighet.
  107. Jag knner mig hedrad när någon vill att jag ber för dem.
  108. Jag upptäcker viktiga bibliska sanningar, när jag läser eller studerar skriften som kan vara andra i församlingen till hjälp.
  109. Jag kan teckna en vision så att andra känner sig delaktiga i den.
  110. Jag tycker om att förmedla hopp och glädje till människor som lever under svåra förhållanden.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  111. Jag talar sanning även i situationer där det är impopulärt och svårt för andra att acceptera.
  112. Jag kan varsamt återföra vacklande troende till tro och gemenskap.
  113. Jag kan presentera information och förmedla kunskap till andra på en nivå som gör det lätt för dem att ta den till sig och tillämpa den i sina liv.
  114. Jag kan tillämpa biblisk sanning så att andra upplever den praktisk och att den blir till hjälp.
  115. Jag kan föreställa mig en kommande händelse, förutse potentiella problem och utveckla reservplaner.
  116. Jag kan samordna många tjänster i församlingen.
  117. Jag kan designa och konstruera saker som blir församlingen till hjälp. Ex. ritningar, möbler, teknik, kläder, husgeråd, barnverksamhet, trädgård etc.
  118. Jag behöver regelbundet vara ensam för att reflektera och utveckla min fantasi.
  119. Jag kan känna när demoniska makter är verksamma i en person eller situation.
  120. Jag kan utmana eller tillrättavisa andra för att främja andlig tillväxt.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  121. Jag söker tillfällen att tala om andliga ting med människor som inte är kristna.
  122. Jag kan gå före trots opposition eller avsaknad av stöd när jag känner Guds välsignelse för ett engagemang.
  123. Jag tror att jag har fått ett överflöd av resurser så att jag kan ge mer till Guds verk.
  114. Jag använder villigt och glatt mina naturliga, eller inlärda, skickligheter till att hjälpa överallt där det behövs.
  125. Jag kan få människor att känna sig hemma även i obekanta sammanhang.
  126. Jag ser ofta tydliga resultat som direkt svar på mina böner.
  127. Jag delar frimodigt med mig av min kunskap och mina insikter till andra.
  Jag funderar ut vart vi ska gå och hjälper andra att nå dit.
  129. Jag tycker om att göra praktiska saker för andra som är behövande.
  130. Jag känner mig manad att avslöja synd varhelst jag ser den, och utmanar människor till omvändelse.
  131. Jag tycker om att ta hand om andra i deras utveckling som troende på ett tålmodigt, men bestämt sätt.
  132. Jag tycker om att förklara saker för människor så att de kan växa andligt och personligt.
  133. Jag har insikter om hur man löser problem, som andra inte kan se.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Stort tack för dina svar!