ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 “ปริยัติปฏิบัติก้าวหน้า นำพาพุทธศาสน์มั่นคง”วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
The form ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 “ปริยัติปฏิบัติก้าวหน้า นำพาพุทธศาสน์มั่นคง”วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy