HAKEMUSLOMAKE: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (koulutus pitää sisällään psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op, 7.9.2020-27.5.2022
Vastaa alla oleviin kysymyksiin huolellisesti.
Lomake tulee täyttää yhdellä kertaa.
Osallistujat valitaan koulutukseen tämän hakemuksen perusteella.
Kouluttajat voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja hakemukseen liittyen.
Opiskelupaikka vahvistetaan koulutukseen valituille viimeisen ilmoittautumispäivän (3.8.2020) jälkeen.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
• Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
• Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
• Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
• Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
• Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
Email address *
1. Nimi / Name *
Your answer
2. Puhelinnumero *
Your answer
3. Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu? *
Your answer
4. Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100h) omassa työpaikassasi? *
5. Jos vastasit kysymykseen 4. KYLLÄ, niin millainen on asiakaskuntasi? *
Your answer
6. Jos vastasit kysymykseen 4. EI, niin miten aiot hankkia asiakkaasi? *
Your answer
7. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? *
8. Perustele numeerinen vastauksesi kysymyksestä 8. *
Your answer
9. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)? *
10. Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn? *
Your answer
11. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa? *
Your answer
12. Koulutuksen aikana saatu palaute voi joskus haastaa aiempia käsityksiä itsestäsi. Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana? *
Your answer
13. Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi? *
Your answer
14. Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua. *
Your answer
15. Asteikolla 0-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa suoriutua vaativasta koulutuksesta? *
16. Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on tällä hetkellä. *
Your answer
Kiitos hakemuksestasi!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy