แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดการเรียนการสอน​ ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา​ 2562
จากสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยฯจึงขอสำรวจความคิดเห็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพหากยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
----------------------------------------------------
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

----------------------------------------------------
หมายเหตุ แบบสอบถามชุดนี้เพื่อการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดเรียนการสอนเท่านั้น ข้อมูลจะไม่เปิดเผย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
นศ.สังกัดคณะ *
ระดับชั้นปี *
ภาคฤดูร้อนนี้ลงทะเบียนเรียนวิชาอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. Report Abuse