แบบฟอร์มสั่งซื้อหมวก HFLIGHT.net

โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มนี้สำหรับสั่งซื้อหมวกอย่างเดียวเท่านั้น)

  A. รายละเอียดผู้สั่งซื้อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. รายการสินค้าที่สั่งซื้อ แบบฟอร์มนี้สำหรับสั่งซื้อหมวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

  โปรดระบุรายการสินค้าที่ท่านสังซื้อ และจำนวนที่ต้องการ
  หมวกสีกากี HFLIGHT.net
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  C. รายละเอียดการชำระเงิน

  โปรดระบุข้อมูลการโอนเงินโดยละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินของท่านได้ง่ายยิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D. หมายเหตุ

  หากท่านมีหมายเหตุหรือข้อความอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ-จัดส่ง โปรดระบุ
  This is a required question