Zgłoszenie reklamacyjne / zwrot
Wonder Toy Marcin Jóźko
05-092 Łomianki, Kalinowa 4
tel: 22-490-86-20, e-mail: reklamacje@wondertoy.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wg RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub "RODO") informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty lub usługi.
1. Wonder Toy Marcin Jóźko, Kalinowa 4, 05-092 Łomianki. NIP: 5271311051
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji w zakresie usterek stwierdzonych w
zakupionym produkcie / usłudze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy gwarancji), lub na podstawie art. 6 ust.
1 lit c RODO (w razie skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi za wady) a ponadto w celu prowadzenia rejestru reklamacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a także w celu prowadzenia
korespondencji czy podejmowania kontaktu w procesie rozpatrywania reklamacji.
Reklamacje Wonder Toy Marcin Jóźko 9.03.2020
ul. Kalinowa 4, 05-092, Łomianki, Polska
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) firmy z branży IT w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów,
oprogramowania,
b) kancelarie prawne,
c) firmy kurierskie,
d) wykonawcy napraw zgłoszonych reklamacji,
e) firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
f) podmioty działające w ramach grupy przedsiębiorstw,
g) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w
procesie reklamacji,
przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z gwarancji lub rękojmi, zaś w
zakresie prowadzonego przez administratora rejestru reklamacji do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu (maksymalnie 10 lat).
5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych.
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zrealizowania Państwa
reklamacji.
Data zgłoszenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Wybierz rodzaj zgłoszenia *
Dane osobowe
Imię i nazwisko *
Numer konta ( w przypadku zwrotu )
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Numer faktury lub zamówienia lub nazwa profilu *
Produkt
Numer seryjny z ang "Batch code" *
Numer seryjny jest konieczny do zrealizowania skutecznie reklamacji. Zdjęcie ukazuje przykładowe miejsca z numerem seryjnym z ang "Batch code"
Numer seryjny jest konieczny do zrealizowania skutecznie reklamacji. Zdjęcie ukazuje przykładowe miejsca z numerem seryjnym z ang "Batch code"
Opis problemu
Proszę podać numery uszkodzonych elementów (warunek konieczny do reklamacji):
Proszę o wysłanie zdjęcia usterki
Wyślij zdjęcie usterki na adres e-mail reklamacje@wondertoy.pl według zasady 1 usterka / 1 zdjęcie
Data zakupu *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres korespondencyjny (adres wysyłki zwrotnej reklamowanego przedmiotu / elementu ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wonder Toy. Report Abuse