Inovativní formy výuky s podporou ICT - dotazník pro studenty

Vážení studenti,
v červnu končí více než dvouletý projekt OPVK, financovaný EU. Někteří z Vašich vyučujících se rozhodli umožnit Vám používat při hodinách výuky počítače připojené na internetovou síť. Pro získání zpětné vazby a vyhodnocení přínosů projektu Vás i Vaše učitele oslovujeme s žádostí o vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Analýza průzkumu přispěje ke zlepšování využívání této techniky na Vaší škole.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Zábava - hraní her
  Komunikace s kamarády a chatování
  Zábava - poslech, sledování hudby a filmů
  Zjišťování různých informací na internetu
  Příprava do školy
  Jiné
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  k zapisování poznámek z výuky
  k procvičování učiva (bez hodnocení)
  k ověřování znalostí (testování)
  k vyhledávání informací na internetu
  k prezentaci své domácí přípravy (referátu, seminární práce aj.)
  k týmové spolupráci při školních projektech s použitím počítačů a internetu
  k práci s cizojazyčnými informacemi na internetu
  k individuální přípravě na odbornou soutěž (olympiády)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question