Inovativní formy výuky s podporou ICT - dotazník pro studenty
Vážení studenti,
v červnu končí více než dvouletý projekt OPVK, financovaný EU. Někteří z Vašich vyučujících se rozhodli umožnit Vám používat při hodinách výuky počítače připojené na internetovou síť. Pro získání zpětné vazby a vyhodnocení přínosů projektu Vás i Vaše učitele oslovujeme s žádostí o vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Analýza průzkumu přispěje ke zlepšování využívání této techniky na Vaší škole.
Vaše škola *
Vyberte ze seznamu svou školu
Třída *
Pohlaví *
Ročník *
Školy se čtyřletým studiem zadávají ročník +4, tj. 1.ročník zadejte jako 5. Víceletá gymnázia zadávají beze změn.
Počítač v domácnosti *
Počítač v domácnosti *
Typ počítače *
Vyberte typ počítače, pokud jste odpověděli , že máte k dispozici počítač
Internet v domácnosti *
Vyberte správnou možnost
Pokud vlastníte notebook: *
Vyberte správnou možnost
Používání počítače doma - vyplňte, pokud máte počítač k dispozici *
Kolik hodin týdně věnujete v průměru následujícím činnostem:
1 - 2 hod
3 - 6 hod
7 - 14 hod
15 - 30 hod
vice jak 30 hod
Zábava - hraní her
Komunikace s kamarády a chatování
Zábava - poslech, sledování hudby a filmů
Zjišťování různých informací na internetu
Příprava do školy
Jiné
Používání počítače pro domácí přípravu do školy *
Vyberte jednu možnost
Počítač používám na přípravu do školy :
Vyberte jednu možnost
Clear selection
V kolika předmětech jsem používal počítač pro práci v hodině
(to znamená, používal jsem počítač v lavici)
Clear selection
Jak hodnotím používání počítače ve škole pro různé činnosti : *
Pro každou činnost vyberte jednu možnost
neužitečné
občas užitečné
velmi užitečné
k zapisování poznámek z výuky
k procvičování učiva (bez hodnocení)
k ověřování znalostí (testování)
k vyhledávání informací na internetu
k prezentaci své domácí přípravy (referátu, seminární práce aj.)
k týmové spolupráci při školních projektech s použitím počítačů a internetu
k práci s cizojazyčnými informacemi na internetu
k individuální přípravě na odbornou soutěž (olympiády)
Používání počítačů při výuce:
Clear selection
Používání počítače v hodinách v uplynulých 2 letech by dle mého názoru :
Vyberte libovolný počet možností
uveďte přínosy a obtíže, která dle Vašeho názoru souvisí s používáním počítačů ve výuce.
Projekt celkově hodnotím z mého pohledu *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy