Ankieta przeprowadzana w ramach projektu ,,Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest uzyskanie informacji na temat nauczania i metod podnoszenia świadomości uczniów z zakresu zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Wyniki badania opublikujemy w raporcie podsumowującym realizację projektu i zostaną wykorzystane do przygotowywania kolejnych działań w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz ekologii. Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w zestawieniach statystycznych.

Prawidłową odpowiedź prosimy wskazać poprzez postawienie znaku X.

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!
1. Województwo: *
2. Staż pracy
Clear selection
3. Przedmiot, którego Pani/Pan naucza? *
4. Czy uczniom znany jest termin, „bioróżnorodność”? *
5. Czy na lekcjach/zajęciach omawiany jest temat zanieczyszczenia środowiska wynikającego z działalności rolniczej? *
6. Czy na lekcjach/zajęciach omawiane są sposoby ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne? *
7. Na jakich przedmiotach/zajęciach wg Pani/Pana wiedzy są omawiane powyższe tematy? *
8. Skąd Pani/Pan czerpie informacje na temat zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym i zrównoważonego rolnictwa (można zaznaczyć wiele odpowiedzi): *
Required
9. Czy przekazuje Pani/Pan treści, które pomogą zwiększyć świadomość ekologiczną uczniów?
Clear selection
10. Jeśli tak, to w jakiej formie (jeśli nie – proszę pozostawić pole puste)? *
11. Czy w szkole prowadzona jest edukacja ekologiczna (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
12. Czy prowadzona w szkole edukacja ekologiczna jest (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
13. Czy Pani/Pana zdaniem treści z zakresu sposobów ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne (skala 1-5, gdzie 1 oznacza w niewielkim stopniu, a 5 – zdecydowanie tak). *
1
2
3
4
5
są uwzględnione w programie nauczania szkoły
są znane nauczycielom, którzy też posiadają odpowiednią wiedzę do przekazywania tych treści
są Pani/Pana zdaniem istotnym i bardzo aktualnym tematem
są Pani/Pana zdaniem tematem przydatnym dla uczniów, który powinni zastosować w praktyce rolniczej
są Pani/Pana zdaniem tematem pomijanym (brak czasu do omówienia zagadnienia, nadrzędność innych tematów itp.)
14. Jakie formy (F) i metody (M) nauczania preferuje Pani/Pan do przekazywania treści związanych ze zrównoważonym rolnictwem i zachowaniem bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)? *
Required
15. Jakie wsparcie chciałaby/chciałby Pani/Pan otrzymać (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)? *
Required
16. Według Pani/Pana na jakich przedmiotach/zajęciach uczniowie powinni opanowywać wiedzę na temat zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności? *
17. Według Pani/Pana na jakim etapie kształcenia powinny być przekazywane treści na temat zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności? *
18. Czy uczniowie wykazują zainteresowanie tematem zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności? *
19. Czy wiedza na temat zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności, przekłada się na wdrożenie praktycznych działań w rodzinnych gospodarstwach rolnych? *
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Wszelkie pytania można kierować na adres: fdpa@fdpa.org.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy