ระบบรับข้อร้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์
*คำชี้แจงสำคัญ*
ระบบรับข้อร้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รู้สึกไม่พึงพอใจหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและการให้บริการในส่วนต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน สำหรับให้คณะมนุษยศาสตร์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ท่านได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียนได้ และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไข
Email *
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องเรียน *
สถานภาพของท่าน *
เรื่องที่ร้องเรียน (โปรดระบุข้อมูลและรายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจน) *
ข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse