แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบเซฟไทย
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในเรื่องต่อไปนี้โดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับแนะนำติชมระบบเซฟไทย
1.1 ชื่อ-สกุล *
1.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
1.3 ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน *
1.4 อุปกรณ์ที่ใช้งาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเซฟไทย
ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด    
ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
2.1 ด้านประสิทธิภาพของระบบ *
1
2
3
4
5
ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ระบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานมีความปลอดภัย
ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานระบบ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการรายงานผลให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ
2.2 ด้านการออกแบบ *
1
2
3
4
5
ระบบมีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
ระบบมีการจัดวางรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน
ความเหมาะสมของขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร
2.3 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน *
1
2
3
4
5
ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ
2.4 ปัญหาทางเทคนิค/การใช้งาน/การให้บริการ
2.5 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy