Đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1)
1. Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần: IN700000) 2 tín chỉ - 30 tiết
2. Triết học Mac - Lênin (mã học phần: SH700000) 3 tín chỉ - 45 tiết

Học phí: 460.000 đồng/tín chỉ
Chính sách học bổng sau đại học của TDTU: Sinh viên TDTU được giảm 25% học phí
Nộp đơn đăng ký tại Phòng Sau đại học (A305, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7).
Hạn cuối đăng ký ngày 23/06/2019.
Hướng dẫn ghi danh chương trình 4+1: https://grad.tdtu.edu.vn/sites/graduate/files/GRAD/Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu/Vi%E1%BB%87t%20Nam/Th%E1%BA%A1c%20s%C4%A9/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20sinh%20vi%C3%AAn%20ghi%20danh%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%204%5EM1%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20li%C3%AAn%20quan.pdf
Họ tên *
MSSV *
Ngành *
Chọn ngành đại học đang học
Số điện thoại *
Số tín chỉ tích lũy *
Điểm trung bình tích lũy *
Chọn lịch cho học phần "Phương pháp nghiên cứu khoa học" *
Chọn tất cả các lịch mà có thể học được.
Required
Chọn lịch cho học phần "Triết học Mac - Lênin" *
Chọn tất cả các lịch mà có thể học được.
Required
Địa chỉ email cá nhân
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy