Občna zbora sekcij trgovine na drobno in mednarodne trgovine SDGZ- 18.3.19 ob 18.30 dvorana ZKB Opčine / Assemblee delle sezioni Commercio al dettaglio e Commercio estero di URES – 18/03/19 h 18.30 sala ZKB-BCC Opicina
SLO: Občna zbora sekcij trgovine na drobno in mednarodne trgovine Sdgz Ures - Slovensko deželno gospodarsko združenje bosta letos volilne narave in bosta potekala v ponedeljek, 18.marca, ob 18.30 na Opčinah.Na dnevnem redu bosta pregled pestrega delovanja sekcije v zadnjem triletju ter izvolitev novega odbora in vodstva sekcije.

Ob zaključku občnega zbora bodo udeleženci lahko prisluhnili predavanju g. Elvisa Kenika iz podjetja Niceshops z naslovom „Ecommerce je naša strast – Niceshops”.

ELVIS KENIK je vodja mednarodnega razvoja v podjetju Niceshops GmbH in je hkrati odgovoren za razvoj slovenskega tržišča. Njegova področja odgovornosti so vodenje več kot 25 zaposlenih, ki prihajajo iz več kot 14 držav, ter operativni razvoj spletnih trgovin na slovenskem tržišču. V podjetju je že več kot 9 let, svoje znanje pa prinaša iz univerze v Gradcu, s področja sistemskih ved.

Njegovi prvi koraki so bili na področju podjetništva, kjer je kot predavatelj in projektni sodelavec deloval na različnih področjih start-up scene. Pomagal je številnim start-up podjetjem v fazi razvoja in ustanavljanja, njegovo ključno področje so bila spin-off podjetja. Skupaj z ustanoviteljem Niceshops GmbH podjetja je začel s prvimi koraki mednarodnega razvoja, in sicer s prevodi, AdWords oglaševanjem in podporo strankam na slovenskem tržišču. Danes deluje podjetje v več kot 14 državah, ki imajo domačo domeno in so lokalizirana za posamezna tržišča (prevedena v lokalni jezik). Trgovini Ecco Verde in 3DJake pa svoje izdelke razpošiljata po celotnem svetu.

Ob zaključku bo priložnost za družabno srečanje in poglobitev poznanstev, zato so na občni zbor vabljeni člani in vsi ostali obrati, ki se želijo približati organizaciji in se nadejajo skupnega stanovskega nastopa.

Za informacije in spletne prijave: info@sdgz.it, tel. +39 040 67248 24 in https://goo.gl/forms/pX5Px2bf9khkXevj2.


ITA: Le assemblee delle sezioni Commercio al dettaglio e Commercio estero della SDGZ-URES Unione regionale economa slovena quest'anno saranno di natura elettiva e si terranno lunedi 18 marzo alle ore 18.30 a Opicina.

Dopo la conclusione delle due assemblee, i partecipanti avranno la possibilità di assistere all'intervento (IN LINGUA SLOVENA) del sig. Elvis Kenika di Niceshops, dal titolo "Ecommerce is Our Passion - Niceshops".

ELVIS KENIK è a capo dello sviluppo internazionale presso Niceshops GmbH ed è anche responsabile dello sviluppo del mercato sloveno. Le sue aree di responsabilità sono la gestione di oltre 25 dipendenti, provenienti da oltre 14 paesi, e lo sviluppo operativo di negozi online sul mercato sloveno. Il sig. Kenik lavora in azienda da oltre 9 anni e porta le sue conoscenze nel campo della scienza dei sistemi dall'Università di Graz.

I suoi primi passi sono stati nel campo dell'imprenditoria, dove ha lavorato come docente e collaboratore di progetti in varie aree nel mondo delle start-up. Ha aiutato molte start-up nella fase di sviluppo e costituzione, e la sua area chiave è stata lo spin-off d'azienda. Insieme al fondatore di Niceshops GmbH, ha iniziato i primi passi di sviluppo internazionale, con la pubblicità AdWords, traduzioni e il supporto clienti sul mercato sloveno. Oggi la società opera in più di 14 paesi, che hanno un dominio interno e sono localizzati per i singoli mercati (tradotti in lingua madre). Ecco Verde e 3DJake vendono i loro prodotti in tutto il mondo.

Dopo la conclusione ci sarà l'occasione per scambi di opinioni, socializzazione e approfondimento di amicizie. Alle assemblee sono invitati i soci e tutte le altre aziende che vogliono avvicinarsi all'organizzazione per poter rappresentare sindacalmente con forza la categoria d'appartenenza.

Per informazioni e applicazioni online: info@sdgz.it, tel. +39 040 67248 24 e https://goo.gl/forms/pX5Px2bf9khkXevj2.

Email address *
Naziv podjetja / Denominazione impresa *
Your answer
1) Priimek in ime udeleženca / Cognome e nome del partecipante *
Your answer
2) Priimek in ime udeleženca / Cognome e nome del partecipante
Your answer
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service