Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai (BPWG)

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT ASAS

  Sila tandakan yang berkenaan
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN

  Sila tandakan yang berkenaan
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. TERAS PERKHIDMATAN

  i Kawalselia dan Kawalan Akta PPW 1972 [Akta 400] dan Akta 1972 [Akta 81]

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ii. Pemantauan dan Penguatkuasaan Aktiviti PPW dan PPG

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question