แบบทดสอบหลังเรียน
กดเลือกหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด
ชื่อ - นามสกุล *
เลขที่ *
1. ข้อมูลชนิด char เก็บข้อมูลประเภทใด *
1 point
2.ข้อมูลชนิด float เก็บข้อมูลประเภทใด *
1 point
3.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตั้งตัวแปรได้ถูกต้อง *
1 point
4.ตัวแปรชนิดใดเก็บในรูปแบบของจำนวนทศนิยม *
1 point
5. ข้อใดคือการแสดงผลจำนวนเต็มได้ถูกต้อง ตามโปรแกรมที่ให้มา *
1 point
Captionless Image
6. จงตอบคำถามต่อไปนี้ i มีค่าเท่ากับเท่าใด *
1 point
Captionless Image
7.จงตอบคำถามต่อไปนี้ x มีค่าเท่ากับเท่าใด *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service