(NEW) ตำแหน่งเภสัชกร
**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **

รับสมัครตำแหน่งเภสัชกร
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 250 บาท
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (วันทำงานในเวลาราชการ)


กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตัวจริง พร้อมสำเนา
5. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ
6. สำเนา ใบทรานสคริป จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
8.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)


ติดตามวันสัมภาษณ์ได้ที่ เว็บไซต์กองเภสัชกรรม (หลังจากปิดรับสมัครจะประกาศวันสัมภาษณ์)
http://www.bangkok.go.th/pharmaceutical/index

กองเภสัชกรรม 320 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-580-8782 02-580-7461 02-580-5172 ต่อ 240 (ในวันและเวลาราชการ)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
วันเดือนปีเกิด *
ตัวอย่าง 1 มกราคม 2540
อายุ *
เลขบัตรประชาชน *
จังหวัดที่เกิด *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์มือถือ * *
E-mail
สถานภาพ *
บิดาชื่อ *
อาชีพบิดา *
มารดาชื่อ *
อาชีพมารดา *
ชื่อสามี หรือภรรยา (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อด้วย)
อาชีพของสามี หรือภรรยา
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ *
เบอรโทรศัพท์บุคคลที่ติดต่อได้ *
ประวัติการศึกษา *
โปรดระบุวุฒิและ วงเล็บด้วยมหาวิทยาลัย เช่น เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (มหาวิทยาลัยxxxxx)
ประวัติการศึกษา (2)
โปรดระบุวุฒิและ วงเล็บด้วยมหาวิทยาลัย เช่น เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (มหาวิทยาลัยxxxxx)
ประวัติการศึกษา (3)
โปรดระบุวุฒิและ วงเล็บด้วยมหาวิทยาลัย เช่น เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (มหาวิทยาลัยxxxxx)
ความรู้ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุ) *
ประวัติการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา *
ระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ 1. 2561-ปัจจุบัน ร้านยาxxxxxxx อัตราเงินเดือนที่ได้รับ xxxx บาท สาเหตุที่ออกจากงาน xxxxxxx 2. 2560-2561 โรงพยาบาล xxxxxxxx อัตราเงินเดือนที่ได้รับ xxxx บาท สาเหตุที่ออกจากงาน xxxxxxx
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy