แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขอทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย O ลงในช่อง หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน *
2. ท่านกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ในชั้นปีใด *
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี *
4. ปัจจุบันในระหว่างที่ท่านเรียนอยู่ท่านพักอาศัยอยู่กับใคร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of It.kmitl.ac.th. Report Abuse