ลงทะเบียนติวฟรี กับสถาบันสปา คอนซัลแตนท์


ติว CPA ฟรี กับ สถาบันสปา คอนซัลแตนท์

อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ (อ.เล็ก)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-12:00 น.

สอบ CPA อย่างไร ให้ผ่าน

ฟรี!!! มาเรียนรู้หลักการอ่านและการเตรียมตัวสอบกับกูรูผู้มีประสบการณ์

วิชา การสอบบัญชี 1, การสอบบัญชี 2

วิชา กฎหมาย 1, กฎหมาย 2

วิชา การบัญชี 1, การบัญชี 2


ลงทะเบียนเรียน แล้วพบกันที่สถาบันสปา คอนซัลแตนท์

*รับจำนวนจำกัด


สามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่

website : www.spaconsult.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/spaconsult

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question