Public Consultation Form (BM)
Email address *
Nama *
Your answer
Organisasi *
Your answer
SEKSYEN 1
Tiada diskriminasi terhadap Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS di Tempat Kerja
1. Apakah diskriminasi yang berkaitan dengan HIV? Sila berikan kami contoh dan kekerapan jenis diskriminasi sebenar yang dihadapi.
Your answer
2. Siapa yang harus dilindungi daripada diskriminasi yang berkaitan dengan HIV?
Your answer
3. Adakah larangan yang digariskan di atas cukup komprehensif untuk menghapuskan diskriminasi berkaitan HIV di tempat kerja?
Your answer
4. Apakah larangan lain yang perlu dimasukkan?
Your answer
5. Adakah pra-syarat (pernyataan bertulis majikan, dll) untuk menamatkan pekerja positif HIV mencukupi untuk melindungi mereka daripada penamatan diskriminasi?
Your answer
6. Apa yang sepatutnya menjadi hukuman bagi diskriminasi berkaitan dengan HIV?
Your answer
SEKSYEN 2
Kerahsiaan Status HIV
1. Apakah keadaan yang mengharuskan pekerja untuk mendedahkan status HIV mereka kepada majikan? Bagaimanakah jika pendedahan diperlukan oleh syarikat insurans yang berurusan dengan majikan yang melindungi pekerja mereka?
Your answer
2. Apakah cara untuk melarang diskriminasi yang berkaitan HIV jika majikan tidak mengetahui pekerjanya dijangkiti atau menghidap HIV (Contohnya, bolehkah pekerja yang menghidap HIV boleh ditamatkan kerja atas sebab ketidakhadiran jika majikan tidak mengetahui status HIV pekerja)?
Your answer
3. Perlukah hukuman dikenakan terhadap pelanggaran privasi dan kerahsiaan pekerja positif HIV? Sekiranya begitu, apakah hukuman yang sepatutnya dikenakan?
Your answer
SEKSYEN 3
Program Pendidikan dan Kesedaran
1. Program pendidikan/kesedaran bertujuan untuk mengurangkan penstigmaan dan ketakutan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Perlukah program pendidikan/kesedaran dijadikan mandatori dan wajib? Jika ya, bagaimana program tersebut patut dilaksanakan?
Your answer
2. Adakah terdapat kursus lain yang telah mewajibkan kehadiran pekerja?
Your answer
3. Apakah program pendidikan dan kesedaran itu? - HIV 101 oleh Yayasan AIDS Malaysia?
Your answer
4. Siapakah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan dan membangunkan kandungan program pendidikan dan kesedaran?
Your answer
5. Adakah cara untuk mewajibkan majikan menghantar seorang pekerja setiap tahun untuk menghadiri kursus ini, kemudian mengajar orang lain tentang apa yang telah dipelajari sebagai sebahagian daripada latihan pekerja?
Your answer
6. Apakah cabaran yang dihadapi oleh perniagaan, secara khususnya perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam melaksanakan program pendidikan dan kesedaran ini? Apa yang perlu dilakukan untuk menangani cabaran tersebut? Sekiranya tanggungjawab ini hanya dikenakan ke atas syarikat yang menggunakan lebih daripada bilangan pekerja minimum iaitu 50 orang, adakah ianya wajar?
Your answer
7. Apakah jenis kaedah lain yang perlu dilaksanakan? Sila sokong langkah-langkah yang dicadangkan oleh anda dengan beberapa contoh yang diamalkan dalam bidang kuasa lain dan analisis kos faedah serta bukti selepas langkah-langkah pelaksanaan dari segi keberkesanan.
Your answer
SEKSYEN 4
Mekanisme Penyelesaian
1. Adakah anda berasa sistem ganti rugi ini berkesan? Jika tidak, apakah pilihan lain yang perlu dipertimbangkan? Sila sokong sistem penyelesaian yang anda cadangkan dengan beberapa contoh yang diamalkan dalam bidang kuasa lain dan analisis kos faedah serta bukti selepas langkah-langkah pelaksanaan dari segi keberkesanan?
Your answer
2. Adakah anda berasa pekerja positif HIV akan menggunakan mekanisme penyelesaian? Jika tidak, apakah halangan yang anda jangkakan daripada penggunaan mekanisme ini?
Your answer
3. Adakah anda berasa denda dan / atau pampasan wang mencukupi untuk menghalang syarikat daripada mengamalkan amalan diskriminasi terhadap pekerja Positif HIV? Apakah hukuman lain yang perlu dipertimbangkan?
Your answer
4. Adakah anda berasa penubuhan Dana dengan denda yang terkumpul di bawah Usul Peraturan untuk membayar pampasan kewangan kepada pekerja positif HIV yang terlibat adalah suatu yang wajar? Mengapa?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Malaysian AIDS Council. Report Abuse