แบบประเมินโครงการอำลาพี่ว่าที่บัณฑิต (งานคัลเลอร์ฟูลไนท์ กู้ดบายซีเนียร์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด
ตอนที่ ๑ *
๑. สถานที่ในการจัดโครงการเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรม
๒. มีอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
๓. มีการแจ้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ
๔. ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม
๕. ลำดับขั้นตอนพิธีการมีความเหมาะสม
๖. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจต่อการเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
๗. หลังเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติที่ดีต่อหารเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
๘. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms