ลงทะเบียนสัมมนา "Lean Supply Chain Strategy" กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต / ฟรี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ขออนุญาตปิดรับสมัคร และขอขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้
This form was created using Google Forms. Create your own