Lahe geograafiatund 2019
Armas õpetaja!
Anna seda vormi täites teada, kui soovid tellida projekti "Lahe geograafiatund 2019" raames korraldatavaid teematunde enda kooli!
Registreerimisvorm on avatud KUNI 19. septembrini 2019!
Koolikülastusi viiakse läbi kuni 2019. aasta lõpuni ja kõige varasemad kuupäevad palume valida alates 23. septembrist.
Pärast käesoleva vormi täitmist tuleb ootama jääda meiepoolset KINNITUSKIRJA, mille saadame hiljemalt septembrikuu viimase töönädala jooksul, kuid vähemalt nädal enne külastust.

Projekt toimub tänu Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetusele!

2019. aastal pakutavad teematunnid:

PLANEERIMISE TEEMATUND - sisetund. Õpilased lahendavad selles tunnis planeerimisvaldkonna ülesannet ühe fiktiivse linna näitel. Ülesandeks on erinevaid materjale kasutades leida kompromisse, tagades lähteülesandele parim lahendus ning paigutada linnaruumi erinevad objektid ja tugiinfrastruktuur. Tunnis tutvustatakse planeerimise teooriaid ja praktiline ülesanne imiteerib planeerimise etappe: planeerimise taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, planeeringulahenduse välja töötamine, planeeringu tutvustamine.

NUTITELEFONIDE TEEMATUND - sisetund. Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne. Tunnis kasutatakse tahvelarvuteid (või õpilaste nutiseadmeid), mis tuleb koolil endal tagada!

GPS TEEMATUND - välitund. Tunni tulemusena saab õpilane uusi teadmisi kaardi ja GPS-i kasutamise kohta, oskab määrata enda koordinaate nutiseadme abil ning suudab orienteeruda tähtsamate objektide järgi kooli ümbruse maastikul. Tunnis kasutatakse tahvelarvuteid (või õpilaste nutiseadmeid), mis tuleb koolil endal tagada!

GIS TEEMATUND - teematund arvutiklassis. Tunni raames valmistavad õpilased teemakaardi, alustades andmete sisestamisest programmi, lõpetades valmis teemakaardi kujundamisega. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS kaardirakendusprogrammi (programm peab olema eelnevalt kooliarvutitesse alla laetud). Tund on suunatud gümnaasiumi õppeastmele. Tunni kestus vähemalt 75 minutit või 2x45min!

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND - välitund. Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused. Tunni tulemusena oskab õpilane teostada igapäevast ilmavaatlust. Loodusgeograafia teematund viiakse sobiva ilma korral läbi väljas, külma ja vihmase ilma korral klassiruumis.

3D MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (programm peab olema eelnevalt kooliarvutitesse alla laetud). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit.

VIRTUAALREAALSUSE TEEMATUND - Tunni eesmärgiks on selgitada, mida näeb satelliit, kuidas satelliidipildilt leida huvipakkuvaid uurimispiirkondi maakatteuurimiseks ja kuidas täiendada satelliidi teadmisi 360° fotodega. Tutvustatakse erinevaid objekte ortofotodel ja maakattetüüpe erinevates maailma piirkondades. Näiteid tuuakse kõrbest, polaaraladelt,
vihmametsadest. Õpilased loovad ise tunni käigus 360° fotod kooli ümbruses (õues viibimine u 10 min). Tunni läbiviijad tagavad VR prillid, kuid õpilastelt on nõutav rühma peale nutitelefon. Tunni kestus on 45 minutit.

Ühes koolis viiakse läbi 2-5 teematundi ÜHEL valitud teemal. Teematunnid peaksid toimuma järjest ja seda erinevatele klassidele (sh loetakse erinevateks klassideks ka paralleelklassid). Tunde pakutakse 6.-12. klassidele.
Teematundide läbiviimine on koolile TASUTA. Palume pakkuda tundide läbiviijatele kooli poolt lõunasööki.
Teematundide läbiviijateks on kaks Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengit.

Kõik käesoleva ankeedi väljad on kohustuslikud (v.a 3-5 teematunni kohta käivad väljad).
Ankeedi saatmisega kinnitate, et olete tutvunud teematunni sisuga, kool võimaldab vajaminevad materjalid, edastab õigeaegselt vajamineva info õpilastele (nt vajaminevad rakendused, info seoses tunni välitingimustes toimumisega jms).

Küsimuste korral võite julgelt pöörduda: lahegeograafiatund@gmail.com
NB! Antud meili teel tunde tellida ei saa! Tundide kooli kutsumine toimub AINULT käesoleva vormi täitmise teel
Valige kuupäev *
Palun valige kolm kuupäeva, mis sobivad teematundide läbi viimiseks. Esmalt sisestage oma ESIMENE kuupäeva EELISTUS, siis teine (ja võimalusel ka) kolmas sobiv kuupäev. Välja pakutud kolmest kuupäevast valime meie ÜHE, millal kooli külastama tuleme. Teavitame oma valikust Teid kinnituskirja teel.
MM
/
DD
/
YYYY
Teine sobiv kuupäev
MM
/
DD
/
YYYY
Kolmas sobiv kuupäev
MM
/
DD
/
YYYY
Sisestage kooli nimi *
Your answer
Valige teematund *
Ühes koolis viiakse läbi ühe valdkonna teematunnid
Mitu eelmises küsimuses valitud teematundi koolis läbi viiakse? *
Ühes koolis viiakse läbi 2-5 teematundi ja seda erinevatele klassidele. Palume tähele panna, et tunnid peaksid toimuma järjest!
Märkige koolitunni kestus *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service