Plastikkirurgisk självstudiekurs

Självstudiekursen är en Internetbaserad kurs som utgår från boken Grabb and Smith's Plastic Surgery av Thorne et al.

Kursen sker helt och hållet på ideell basis och är obunden till yttre intressen. Kursen utgår från plastikkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset och är ett samarbetsprojekt med Svensk Plastikkirurgisk Förening. Kursen är öppen för alla som arbetar på plastikkirurgisk klinik inom Norden.

Målgrupp
Kursen är främst avsedd för utbildningsläkare, men är även öppen för intresserade specialister som önskar repetera, underhålla och uppdatera sina teoretiska kunskaper.

Upplägg
Varje vecka skickas sidanvisningar på 5 sidor ut till deltagaren tillsammans med 5 instuderingsfrågor i ett webbformulär infogat direkt i mailet - på det sättet kommer man att ha läst hela boken på 2,5 år och de som svarat som deltagit och uppnått godkännande-nivå får ett intyg via Akademiska sjukhuset.

För att vara godkänd veckovis krävs rätt på alla frågor utom en och för att bli godkänd på det hela stora krävs att man är godkänd på minst 80% av kursveckorna.

Frågorna ligger uppe på nätet under 3 arbetsveckor, därefter stängs formuläret under fredagen den tredje veckan och de rätta svaren skickas ut till deltagarna tillsammans med en rättningsmall, där deltagarna även själva kan se hur de svarat på de olika frågorna.

Anpassning till svenska och lokala förhållanden
Efter att man läst varje kapitel kommer kommentarer till texten av svenska experter att skickas ut där man diskuterar det som skiljer europeisk från svensk handläggning av de olika tillstånden. Detta dokument kan även användas som bas för diskussion inom klinikens egen ST-utbildning efter varje avslutat kapitel. Kursen kan med fördel också användas för att stämma av med handledaren inför ifyllandet av den europeiska loggbokens kunskapsmål för de som önskar skriva den europeiska specialisttentamen.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question