GeoGebra ja geomeetria
Hea 8. klassi matemaatikaõpetaja!

GeoGebra on üks programme, mida matemaatikaõpetajad õppetöös kasutavad. Soov on täpsemalt teada saada, kuidas ja missugusteks tegevusteks õpetajad GeoGebrat kasutavad. Selleks, et aidata õpetajal endil ning koolitajatel koostada selliseid GeoGebraga kasutatavaid materjale, millest õpetajatel praegu kõige enam puudus on, on tarvis Teie abi.

Käesolev ankeet uurib õpiprogrammi GeoGebra kasutamist 8. klassi geomeetria teema õpetamisel ning valmismaterjalide sobivust õppetöös kasutamiseks. Vastamisel lähtuge 8. klassi geomeetria teema õpetamisest ning Teie arvamusest. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Ankeet on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil. Küsimuste tekkimisel olen meeleldi nõus neile vastama.

Lugupidamisega


TÜ magistrant Marili Rõõm
mariliroom@gmail.com

I GeoGebra kasutamine
Olen GeoGebrat kasutanud
Algteadmised GeoGebrast omandasin: (valige üks või mitu)
Palun andke oma hinnang järgnevatele väidetele.
ei nõustu üldse
pigem ei nõustu
ei oska öelda
pigem nõus
täiesti nõus
Kasutan GeoGebrat tundide ettevalmistamisel
Kasutan GeoGebrat tundide läbiviimisel
Kasutan GeoGebrat õpilastele kodutööde andmisel
Arvutiklassis on võimalik GeoGebrat kasutades tunde läbi viia
Koolis on piisavalt vahendeid (arvuti, tahvelarvuti, smart-tahvel jne) GeoGebra kasutamiseks
Minu arvutikasutamisoskus on GeoGebra kasutamiseks piisav
Õpilaste valmisolek ja oskused on GeoGebra kasutamiseks piisavad
GeoGebra kasutamine on ajakulukas
II GeoGebraga seotud materjalide kasutamine tundides
Palun andke oma hinnang järgnevatele väidetele.
GeoGebraga seotud materjalidest olen tundides kasutanud…
mitte ühelgi korral
vähem kui pooltes tundides
umbes pooltes tundides
rohkem kui pooltes tundides
peaaegu igas tunnis
õpikus olevaid materjale
internetis olevaid materjale
koolitusel teiste poolt koostatud materjale
koolitusel enda koostatud materjale
enda koostatud materjale
Muudan teiste koostatud materjale enne tundides kasutamist (viidates korrektselt algsele autorile)
Olen kasutanud GeoGebrat...
mitte ühelgi korral
vähem kui pooltes tundides
umbes pooltes tundides
rohkem kui pooltes tundides
peaaegu igas tunnis
õpilastele konspektide koostamisel
õpilastele töölehtede koostamisel
õpilaste individuaalse töö korral
rühmatöö korral
paaristöö korral
andekatele õpilastele eriülesannete andmisel
nõrgematele õpilastele eriülesannete andmisel
Palun andke oma hinnang järgnevatele väidetele.
mitte ühelgi korral
vähem kui pooltes tundides
umbes pooltes tundides
rohkem kui pooltes tundides
peaaegu igas tunnis
Lasen õpilastel GeoGebra abil iseseisvalt eksperimenteerida
Kasutan GeoGebrat arutelu tekitamiseks
Kasutan GeoGebrat, kui selgitan õpilastele teooriat
Kasutan ise GeoGebrat uue teema käsitlemisel ülesannete lahendamiseks
Õpilased lahendavad GeoGebraga uue teema käsitlemisel ülesandeid
Kasutan ise GeoGebrat õpilastega kordamisel
Õpilased kasutavad GeoGebrat kordamisel
III GeoGebraga seotud õppematerjalid
Palun andke oma hinnang järgnevatele väidetele.
ei nõustu üldse
pigem ei nõustu
ei oska öelda
pigem nõus
täiesti nõus
Õpikutes leidub minu arvates piisavalt GeoGebraga seotud materjale 8. klassi geomeetria teema käsitlemiseks
Internetis leidub minu arvates piisavalt GeoGebraga seotud materjale 8. klassi geomeetria teema käsitlemiseks
Olen leidnud piisavalt GeoGebraga seotud materjale...
ei nõustu üldse
pigem ei nõustu
ei oska öelda
pigem nõus
täiesti nõus
teema Defineerimine ja tõestamine käsitlemiseks
teema Kolmnurk käsitlemiseks
teema Ringjoon käsitlemiseks
teema Korrapärane hulknurk käsitlemiseks
teema Kujundite sarnasus käsitlemiseks
mille abil õpilased saavad iseseisvalt eksperimenteerida
arutelu tekitamiseks
kordamiseks
mida uue teema käsitlemisel ülesannete lahendamiseks kasutada
õpilaste individuaalse töö korral kasutamiseks
rühmatöö korral kasutamiseks
paaristöö korral kasutamiseks
mida kasutada kontrolltöödena
mida kasutada õpilaste konspektidena
mida kasutada töölehtedena
mida andekate õpilastega kasutada
mida nõrgemate õpilastega kasutada
milles suunatakse õpilasi arutelule
mida õpilased saavad kasutada rutiinsete ülesannete lahendamisel
mille kasutamisel õpilased saavad rakendada õpitud mõisteid erinevates situatsioonides
mille kasutamisel on õpilastel vaja tunda fakte ja protseduure
Teie tähelepanekud ja soovitused!
Your answer
IV Taustaküsimused
Teie vanus
Teie sugu
Teie staaž matemaatikaõpetajana
Teie haridus
Teie kool
Missuguses maakonnas asub Teie kool?
Tänan Teid, et leidsite aega ankeedile vastamiseks!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms