Badanie wynagrodzeń tłumaczy literatury

Niniejsza ankieta jest prowadzona przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Na jej podstawie zostanie przygotowany raport, który umożliwi tłumaczom porównanie swoich honorariów lub stawek proponowanych przez wydawców z aktualnymi stawkami wynagrodzeń w branży.

ANKIETA JEST ANONIMOWA.

Formularz składa się z dwóch części: pytań ogólnych oraz informacji szczegółowych na temat ostatnio zawartych umów, których przedmiotem jest wykonanie tłumaczenia pozycji książkowej i/lub udzielenie/przedłużenie licencji na korzystanie z tłumaczenia. Dla wygody dobrze jest więc przed rozpoczęciem uzupełniania przygotować sobie segregator z umowami. Prosimy o uwzględnienie wyłącznie danych z umów dotyczących pozycji książkowych, posiadających nr ISBN.

Bardzo prosimy o podanie warunków 1 do 5 OSTATNICH UMÓW (im więcej, tym lepiej) zawartych w latach 2018-2019. PRZY WPROWADZANIU LICZB NIECAŁKOWITYCH (np. 3,5 arkusza czy 0,5 roku) miejsca dziesiętne prosimy oddzielać kropką!

Jeśli w tym okresie zawarłe(a)ś mniej niż 5 umów, prosimy o podanie warunków tylko tych zawartych w podanych latach. Jeśli w tym okresie zawarłe(a)ś więcej niż 5 umów, podaj proszę dane z 5 najnowszych (najlepiej zacząć od umowy zawartej ostatnio, a następnie przechodzić kolejno do wcześniejszych). Liczą się wszystkie umowy już zawarte z wydawcą, nawet jeśli praca nad przekładem nie jest jeszcze ukończona.

Rzetelne wypełnienie całości formularza z danymi ostatnich 5 umów (wraz z przejrzeniem potrzebnych dokumentów) może zająć od ok. 10 do ok. 20 minut - w zależności od indywidualnej sytuacji respondenta.
Podaj płeć *
Czy należysz do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury? *
Dorobek. Podaj łączną liczbę opublikowanych pozycji książkowych w Twoim przekładzie od początku kariery (wszystkie publikacje książkowe, bez względu na datę wydania) *
Podaj w przybliżeniu swoje doświadczenie w latach (pomijając ewentualne przerwy w tłumaczeniu literatury) *
Your answer
Określ w przybliżeniu udział dochodów netto z przekładu LITERACKIEGO w Twoich dochodach netto ogółem w latach 2018-2019 (do dochodu nie wliczamy świadczeń rodzinnych) *
Jeśli w poprzednim pytaniu wybrałeś/aś inną odpowiedź niż 100%, wymień krótko pozostałe źródła dochodów
Your answer
Określ przybliżoną wysokość ostatniego wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych wypłacanego przez SAIW COPYRIGHT POLSKA (kwota brutto z grudnia 2019 r. w PLN; jeśli nie dotyczy - zaznacz 0 PLN) *
Określ przybliżoną wysokość ostatniej repartycji indywidualnej wypłacanej przez Stowarzyszenie KOPIPOL autorom tekstów naukowych (kwota brutto z grudnia 2019 r. w PLN; jeśli nie dotyczy - zaznacz 0 PLN) *
Podaj łączną wysokość grantów na przekłady otrzymanych w 2018 roku w PLN (jeśli dotyczy; ew. miejsca dziesiętne proszę oddzielić kropką)
Your answer
Podaj łączną wysokość grantów na przekłady otrzymanych w 2019 roku w PLN (jeśli dotyczy; ew. miejsca dziesiętne proszę oddzielić kropką)
Your answer
Jeśli dotyczy: opisz krótko zasady wypłaty grantów (czy ubiegał się o nie tłumacz, czy wydawca, jak były wypłacane)
Your answer
Czy w chwili wypełniania niniejszego formularza prowadzisz działalność gospodarczą? *
Czy aktualnie opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ? *
Czy aktualnie odprowadzasz do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne? *
Czy aktualnie opłacasz abonament w prywatnej firmie świadczącej usługi medyczne (Luxmed, Medicover itp.)? *
Czy aktualnie opłacasz składki na prywatny fundusz emerytalny, polisę ubezpieczeniowo-oszczędnościową lub w inny nieobowiązkowy sposób systematycznie oszczędzasz na emeryturę? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy