МЕТОДИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Тема: "Дигиталния свят в детската градина и училище"

29.03.2016 година
Кметство „Аспарухово”, зала „Конферентна”

ПРОГРАМА:
12:30 - 13:00 ч. Регистрация
13:00 - 13:30 ч. Откриване
13:30 - 14:30 ч. Сесия: Методически решения за прилагане на дигитални играчки в ДГ - презентират учители от ЦДГ № 17 „В.Терешкова”
14:30 - 15:00 ч. Кафе пауза
15:00 - 15:40 ч. Сесия: Съвременни образователни технологии
„ Квалификация на детския учител” – гл.ас.д-р Е.Колева, ДИКПО – Варна;
„Технически решения и методика на работа в дигитална среда за реализиране на ефективен образователно-възпитателен процес в детската градина” - доц.д-р Р.Папанчева, Институт ""Професор Д-р Асен Златаров" -Бургас
15:40 – 16:00 ч. Дискусия и закриване. Награждаване на учители.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question