แบบทดสอบหน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์ของแรง
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด : ม.3/2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ห้องเรียนของนักเรียน
ใส่เลขที่ ชื่อ สกุล ก่อนตอบ
Your answer
คาน
1. คานอันหนึ่งมีน้ำหนักสม่ำเสมอยาว 1 เมตร วางอยู่บนที่รองรับตรงจุดกึ่งกลาง ดังรูป และมีวัตถุหนัก 10 20 และ 30 นิวตัน ที่ จุด ก ข และ ค ตามลำดับ
ก. 10 cm
ข. 25 cm
ค. 30 cm
ง. 35 cm
จากรูปและคำถามข้อ 1 ต้องนำวัตถุหนัก 16 นิวตันแขวนที่จุดใด คานจึงจะอยู่ในแนวระดับ
2. จากรูป โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา เท่ากับเท่าใด
ก. 11 Nm
ข. 15 Nm
ค. 25 Nm
ง. 35 Nm
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 2
3. จากรูป โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา เท่ากับเท่าใด
ก. 11 Nm
ข. 15 Nm
ค. 25 Nm
ง. 35 Nm
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 3
4. จากรูปทำให้คานอยู่ในแนวระดับได้อย่างไร โดยไม่ต้องเพิ่มก้อนน้ำหนัก
ก. เลื่อนน้ำหนัก 10 N ไปรวมกับน้ำหนัก 20 N ที่ตำแหน่ง ข
ข. เลื่อนน้ำหนัก 10 N ไปรวมกับน้ำหนัก 20 N ที่ตำแหน่งจุดหมุน
ค. เลื่อนน้ำหนัก 20 N ไปรวมกับน้ำหนัก 10 N ที่ตำแหน่ง ก
ง. เลื่อนน้ำหนัก 30 N ไปอยู่ที่จุดหมุน
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 4
5. การกระทำในข้อใดที่ทำงานโดย ไม่ใช้ หลักของโมเมนต์
ก. การใช้ทัพพีตักข้าว
ข. การย่อยอาหาร
ค. การงอศอก
ง. การกวักมือ
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 5
6. จากรูป โมเมนต์ของแรง 20 N มีค่าเท่าใด ของแรงเสียดทาน (1 กิโลกรัม = 10 N)
ก. 600 นิวตันเมตร
ข. 300 นิวตันเมตร
ค. 60 นิวตันเมตร
ง. 6 นิวตันเมตร
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 6
7. ถ้าต้องการออกแรงน้อย ควรออกแรงในลักษณะอย่างไร
ก. อยู่ใกล้จุดหมุนมากๆ
ข. อยู่ไกลจุดหมุนมากๆ
ค. อยู่ที่จุดหมุน
ง. อยู่ ณ ตำแหน่งใดก็ได้
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 7
8. ถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุล X จะมีค่าเท่าใด
ก. 10 นิวตัน
ข. 20 นิวตัน
ค. 30 นิวตัน
ง. 45 นิวตัน
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 8
9. เครื่องใช้ชนิดใด ที่มีหลักการทำงานแบบเดียวกับไม้กวาด
ก. คีมตัดลวด
ข. กระดานหก
ค. คีมคีบน้ำแข็ง
ง. ที่ตัดกระดาษ
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 9
10. แก้ว ก้อน ก้าน หนัก 500, 300, 250 นิวตัน ตามลำดับชวนกันไปเล่นไม้กระดก 4 เมตร แก้วนั่งปลายข้างหนึ่ง ก้อนนั่งที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ก้านจะต้องนั่งห่างจากก้อนเท่าไร ไม้กระดกจึงสมดุล
ก. 0.2 เมตร
ข. 1.0 เมตร
ค. 0.4 เมตร
ง. 0.8 เมตร
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 10
11. ขณะที่ช้างใช้งางัดท่อนซุงขึ้นนั้น มีลักษณะเหมือนเครื่องมือในข้อใด
ก. ที่เปิดขวดน้ำ
ข. คีมคีบน้ำแข็ง
ค. มือจับไม้กวาด
ง. กรรไกรตัดผ้า
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 11
12. หญิงคนหนึ่งหาบของ ด้วยคานเบายาว 2 เมตร ที่ปลายด้าน A แขวนของหนัก 30 N ด้าน B ของจะหนักเท่าใด ถ้าเขาหาบของห่างจากด้าน B 120 เซนติเมตร
ก. 10 N
ข. 20 N
ค. 15 N
ง. 25 N
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 12
13. การคลายน๊อตออก ใช้แรง 70 นิวตัน โดยมีระยะทางที่ตั้งฉากจากแนวกระทำของแรงถึงจุดหมุน (หัวน๊อต) เท่ากับ 0.4 m จงหาโมเมนต์ของแรง
ก. 20 นิวตันเมตร
ข. 175 นิวตันเมตร
ค. 17.5 นิวตันเมตร
ง. 28 นิวตันเมตร
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 13
14. จากรูปถ้านำหนักของหินเป็น 600 N ชายคนนี้จะต้องออกแรงพยายามเท่าไร
ก. 400 N
ข. 100 N
ค. 200 N
ง. 300 N
จากคำถาม และตัวเลือก ข้อ 14
15. ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ อาศัยหลักการโมเมนต์ หรือไม่อาศัยหลักการโมเมนต์
อาศัยหลักการโมเมนต์
ไม่อาศัยหลักการโมเมนต์
กระดานหก
เครื่องชั่งสปริง
บันไดพับ
เครื่องตัดกระดาษ
รถเข็นของ
ตะเกียบ
กรรไกรตัดเล็บ
ที่เปิดขวด
กระดานลื่น
กรรไกรตัดผ้า
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms