แบบทดสอบติวเตอร์ เคมีมัธยมปลาย
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครไอดีติวเตอร์ *
Your answer
1. กำหนดให้ : ธาตุ A, B และ C มีสมบัติดังนี้ *
Captionless Image
2. ปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลจากเหตุการณ์อุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น คือการรั่วไฟของไอโซโทปกัมมันตรังสี Cs-137 ถ้าเริ่มต้น Cs-137 จำนวน 128 mg ต้องใช้เวลานานกี่ปี จึงจะมีปริมาณ Cs-137 เหลืออยู่ 1 mg (กำหนดให้ Cs-137 มีครึ่งชีวิต 30 ปี) *
3. จงเลือกข้อที่ถูกต้อง *
Captionless Image
4. จงเลือกข้อที่ถูกต้อง *
Captionless Image
5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง *
6. นักโบราณคดีตรวจพบเรือโบราณลำหนึ่งมีอัตราส่วนของปริมาณ C-14 ต่อ C-12 เป็น 25% ของอัตราส่วนของสิ่งที่มีชีวิต สันนิษฐานได้ว่าซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ปี กำหนดให้ ครึ่งชีวิตของ C-14 เป็น 5,730 ปี *
7. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด *
Captionless Image
8. *
Captionless Image
9. พิจารณาประโยชน์ของธาตุ A, B, C และ D ซึ่งเป็นธาตุในคาบที่ 4 ของตารางธาตุต่อไปนี้ *
Captionless Image
10. พิจารณาโจทย์ต่อไปนี้ *
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Snapask (Holdings) Inc.. Report Abuse - Terms of Service