ลงทะเบียนออนไลน์อบรมฐานข้อมูล CEIC
วันที่อบรม วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องอบรมชั้น 2 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา
*สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของนิด้าเท่านั้น
**สิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

อบรมฐานข้อมูล CEIC
CEIC Data เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคให้ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีที่มาจากแหล่งหน่วยงานของข้อมูลโดยตรง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่าง ๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุน มีการรวบรวม จัดเก็บ และทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย
1) ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ
2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium) ระหว่างประเทศ เช่น IMF องค์กรทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาล รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก (World Trend Database)
4) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน (Daily Database)
5) ฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม (Sector Database) และ
6) ฐานข้อมูล AEC Premium โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Primary Data) เช่น หน่วยงานรัฐประเทศต่าง ๆ และองค์กร


คำนำหน้านาม
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
คณะ/หน่วยงาน
Your answer
รหัสนักศึกษา (ถ้ามี)
Your answer
อีเมล
Your answer
หมายเหตุ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms