EU - Věřte, nevěřte
Otestujte své znalosti o EU! Dokážete rozpoznat, které z uvedených 10 euro-regulací jsou pravdivé a které jsme si vymysleli? Správné odpovědi najdete v zápatí této strany. A pozor. Je to samý chyták!
1. EU vydala v lednu 2019 nařízení na podporu férového obchodu. Toho se má docílit zavedením spotřební daně u vybraných druhů módních superpotravin, které prokazatelně poškozují pěstitele a producenty v zemích třetího světa, jako např. avokádo, quinoa a další. Je prý nepřípustné, aby bohatá Evropa ve 21. století znovu kolonizovala znevýhodněné země. Peníze vybrané pomocí daní budou použity na rozvojové projekty a podporu férového obchodu. *
2. Posudek na háčky a čárky. EK má na základě usnesení europarlamentu za úkol vypracovat posudek na podporu používání klávesnic s háčky a čárkami, aby nedocházelo k diskriminaci méně významných jazyků. Podle europoslanců vyžadují jazyky s menším počtem mluvčích dostatečnou podporu od zúčastněných stran. Europarlament požaduje, aby Komise posoudila, jak lze podnítit takovouto podporu, a vydala doporučení pro postupy zadávání veřejných zakázek v EU. *
3. EU dospěla k názoru, že vzdělání již bylo dost. Nyní vyzývá státy, aby odstraňovaly přílišnou kvalifikovanost občanů. Jeden z bodů usnesení Evropského parlamentu z 12. února 2019 o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky doslova vyzývá členské státy, aby odstranily překážky vstupu na trh práce, jako je překvalifikovanost. *
4. EU připravuje návrh směrnice, která určí maximální teplotu bazénů. Soukromé bazény svou spotřebou energie pro ohřev vody zejména v zimě představují výraznou ekologickou zátěž. Nová směrnice, jejíž zavedení má být projednáno v druhé polovině tohoto roku Evropským parlamentem, by měla určit, že od 1. 1. 2021 budou moci být tyto bazény vyhřívány maximálně na 26 °C. *
5. EU vypracovala důležitou regulaci na přesnou velikost lahví destilátu šočú z Japonska. Usnesení říká, že šočú lahvované v Japonsku je povoleno uvádět na trh Unie v tradičních lahvích o objemu čtyř go (合), což odpovídá 720 ml, a jednoho šó (升), což odpovídá množství 1 800 ml. To vše za předpokladu, že jsou splněny ostatní platné právní požadavky Unie. *
6. EK vydala v roce 2018 směrnici na řešení znečištění veřejného prostoru tzv. elektromagnetickým smogem. Ten vzniká kvůli nekontrolovanému rozvíjení Wi-Fi sítí. Odkázala na statistiky WHO, podle kterých se příliš mnoho různých Wi-Fi signálů na jednom území může podílet na rozvoji hyperaktivity u dětí nebo chronického únavového syndromu u dospělých. Členské státy musí připravit regulaci poskytovatelů Wi-Fi tak, aby se v dané lokalitě překrýval pouze maximální počet pěti Wi-Fi signálů. *
7. EU vydala prohlášení, že je jedinečnou zárukou míru a vzorem, který nemá obdoby. Usnesení EP z 5. 12. 2018 mimo jiné říká: „EU je příkladem nadnárodní integrace, která nemá obdoby, a která od průlomové Schumanovy deklarace vydané dne 9. května 1950 zajišťuje mír, prosperitu a blahobyt. Centrem jejich ambicí a snažení jsou společná bezpečnost, úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv a blahobyt jejich obyvatel.” *
8. Tloustnutí populace má zamezit speciální daň na potraviny. Obezita představuje vážný zdravotní problém napříč celou EU. Stav má zlepšit chystané nařízení EK, které od 1. 6. 2020 uvalí na všechny potraviny prodávané v EU tzv. fitness daň. Konkrétně 1,52 EUR z 1 MJ využitelné energie sacharidů a 2,49 EUR z 1 MJ využitelné energie tuků. Cílem nařízení je snížit počet obézních Evropanů o 30 % do roku 2030. *
9. EU vyzývá státy k zavedení právních norem na výběr pohlaví do občanky a neutrálních jmen. Podle návrhu usnesení ze zasedání parlamentu z 8. února 2019 byl dán důraz na význam flexibilních postupů zápisů do matriky. Europarlament vítá zákony přijaté v některých členských státech, které umožňují právní uznání pohlaví na základě sebeurčení a výběru genderově neutrálních jmen do rodného listu a podněcuje k podobnému postupu i ostatní státy. *
10. Evropský parlament bojuje za rovnější přístup k názvům některých druhů zeleniny. Hlavním impulzem pro tuto rezoluci byly četné stížnosti na stále populárnější batáty. Podle stěžovatelů tento název neúměrně podporuje patriarchální vidění společnosti a je neuctivý k ženám. EP vyzval členské státy Unie, aby do 1. 1. 2023 přijaly legislativu, která zelinářům uloží povinnost batáty alespoň 6 měsíců v roce prodávat pod názvem bamámy. *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service