Đăng ký khóa học tại Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội
Bạn vui lòng đăng ký trực tuyến khóa học của Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội tại:
+ http://125.212.207.188:8080/admission/form
+ hoặc Website: http://www.hpec.edu.vn, mục "Đăng ký online"
Vui lòng truy cập thường xuyên Website hoặc Fanpage của Trung tâm để cập nhật thông tin tuyển sinh các khóa học:
+ Fanpage: https://www.facebook.com/hpec.hmu. Group: https://www.facebook.com/hpec1
+ ☎: 024 629 59 036
=> Mỗi lần đăng ký cho 01 khóa học. Bạn có thể đăng ký nhiều lần cho nhiều khóa học. Đăng ký khóa học online trước khi nộp hồ sơ bản cứng. Phiên dịch đăng ký tại: https://goo.gl/kLTmok
+ Tải "Đơn đăng ký học" bản cứng: https://goo.gl/oltOcZ
Trân trọng !
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service