Анкета по проект за иновативно училище
По проект "Училище за дигитална, емоционална и социална грамотност" на Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" - Габрово.
Анкетата е предназначена за родители и е анонимна.
Моля попълнете клас на детето *
Считате ли, че иновативният учебен предмет (модул) е: *
да
не
не мога да преценя
по-интересен
по-полезен
по-различен
Считате ли, че научните познания в изучаваната област са: *
да
по-скоро да
по-скоро не
не
повишени
трайни
стимулират интереса за по-нататъшна работа
затвърждават мотивацията на учене
Смятате ли, че обучението по иновативния учебен предмет (модул) ще подпомогне личностното развитие на детето Ви? *
Споделя ли детето Ви информация и случки за наученото в тези часове? *
Бихте ли желали детето Ви да продължи обучението си в иновативни учебни часове през следващата учебна година ?
Благодарим ви за отделеното време.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy