ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี กศ. 2560
ให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะดำเนินการสอบถาม ทุกสิ้นปีการศึกษา ... เพื่อรายงานให้ สพฐ. ในระบบ KRS ทุกปี ที่ http://gg.gg/kr2kpa ดูผลการรายงานมาแล้วที่ http://gg.gg/kr2xkpa
โรงเรียน *
Your answer
อำเภอ *
ลำดับ ที่ศูนย์เครือข่าย *
ความสามารถในการสื่อสาร
จำนวนนักเรียนที่รับการประเมิน *
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 0 *
นักเรียนที่ไม่ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 1 *
ระดับ ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 *
ระดับ ดี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 *
ระดับดีเยี่ยม
Your answer
ความสามารถในการคิด
จำนวนนักเรียนที่รับการประเมิน *
ด้านความสามารถในการคิด
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 0 *
นักเรียนที่ไม่ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 1
ระดับ ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2
ระดับ ดี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 *
ระดับดีเยี่ยม
Your answer
ความสามารถในการแก้ปัญหา
จำนวนนักเรียนที่รับการประเมิน *
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 0 *
นักเรียนที่ไม่ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 1 *
ระดับ ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 *
ระดับ ดี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 *
ระดับ ดีเยี่ยม
Your answer
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จำนวนนักเรียนที่รับการประเมิน *
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 0 *
นักเรียนที่ไม่ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 1 *
ระดับ ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 *
ระดับ ดี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 *
ระดับ ดีเยี่ยม
Your answer
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จำนวนนักเรียนที่รับการประเมิน *
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 0 *
นักเรียนที่ไม่ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 1 *
ระดับ ผ่าน
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 *
ระดับ ดี
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 *
ระดับ ดีเยี่ยม
Your answer
ผู้รายงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
จบรายการสอบถามข้อมูล
ขอขอบคุณ ITEC
0896586261
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms