Badanie jakości życia w gminie Krzyżanów na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanów na lata 2024 - 2034  

Ankieta skierowana jest do mieszkańców gminy Krzyżanów. Ankieta ma za zadanie zebranie opinii mieszkańców na temat jakości życia w gminie. Wypełniając ankietę przyczynią się Państwo do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krzyżanów na lata 2024 – 2034

Proszę ocenić dany element zgodnie z poniższą skalą:

1: bardzo źle,

2: źle,

3: średnio,

4: dobrze,

5: bardzo dobrze


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ogólny standard życia *
Dostępność usług zdrowotnych (przychodnie, apteki, specjaliści) *
Dostępność (domy opieki, kluby seniora) *
Poziom bezpieczeństwa publicznego *
Atrakcyjność oferty kulturalnej *
Dostępność (świetlice wiejskie) *
Oferta sportowo-rekreacyjna *
Dostępność mieszkań  *
Dostępność (żłobki, przedszkola) *
Poziom edukacji *
Dostępność do pozaszkolnej oferty edukacyjnej *
Poziom usług pomocy społecznej *
Poziom rozwiązywania problemów społecznych *
Poziom zarządzania w sytuacjach kryzysowych  *
Dostępność komunikacyjna gminy *
Stan infrastruktury technicznej (w tym drogowej, mediów) *
Dostęp i stan podstawowych mediów w gminie (wodociągi, kanalizacja) *
Ceny nieruchomości *
Poziom dochodów mieszkańców *
Możliwość podjęcia/zmiany pracy/lokalny rynek pracy *
Dostęp do nowoczesnych technologii (Internet) *
Czystość, porządek, estetyka gminy *
Poziom tożsamości lokalnej mieszkańców *
Poziom Aktywności Społecznej *
Lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historia  *
Jakość usług administracji publicznej *
Poczucie życzliwości społecznej wśród mieszkańców *
Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej *
Warunki dla rolnictwa – prowadzenia
 własnego  gospodarstwa rolnego 
*
Atrakcyjność Inwestycyjna gminy (dla Inwestorów) *
Poziom oferty turystycznej (ścieżki przyrodnicze, edukacyjne, szlaki piesze, rowerowe, obszary chronione, zabytki) *
Jakość terenów rekreacyjnych (parki, mała architektura) *
Poziom bazy turystycznej i wypoczynkowej (hotele, agroturystyka, pola biwakowe) *
Stan środowiska naturalnego *
Poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy *
Lokalne produkty, wyroby, usługi, z czego gmina jest znany *
Czy Gmina Krzyżanów jest Pani/a zdaniem dobrym miejscem do życia
 i rozwoju? 
*

Jakiego rodzaju przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane w Pani/a gminie w pierwszej kolejności, żeby poprawić warunki życia i zachęcić mieszkańców, do pozostania bądź powrotu

*
Required

Miejsce na dodatkowe uwagi/spostrzeżenia/sugestie

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy