แบบประเมินผล การจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ปี 2560 โรงเรียนศรีพฤฒา
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน
เพศผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้ตอบแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมเป็นไป เพื่อระดมทรัพยากรมาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน จัดหาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียน
น้อยมาก
มากที่สุด
การจัดกิจกรรมเป็นไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง
น้อยมาก
มากที่สุด
การจัดกิจกรรมเป็นไป เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามขององค์กร
น้อยมาก
มากที่สุด
การต้อนรับ และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
น้อยมาก
มากที่สุด
การจัดเตรียมพิธีการ และรูปแบบการจัดพิธีการ
น้อยมาก
มากที่สุด
ความเหมาะสมของช่วงเวลา และระยะเวลาในการจัดงาน
น้อยมาก
มากที่สุด
การจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระ
น้อยมาก
มากที่สุด
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
น้อยมาก
มากที่สุด
การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจอดรถ
น้อยมาก
มากที่สุด
การจัดเตรียมความพร้อมของขบวนแห่องค์ผ้าป่า
น้อยมาก
มากที่สุด
ความเหมาะสมของการจัดการแสดงสมโภชองค์ผ้าป่า
น้อยมาก
มากที่สุด
ความชัดเจนของระบบเครื่องเสียง
น้อยมาก
มากที่สุด
ภาพรวมการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560
น้อยมาก
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service