BIỂU MẪU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của trường!
Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó, Trường Đại học Bạc Liêu triển khai khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên.
Anh/Chị vui lòng dành thời gian để đọc và trả lời biểu mẫu khảo sát này. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong biểu mẫu hoàn toàn được bảo mật.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question