แบบสรุปการตรวจประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย (ภาคกลาง)

อาคารสถานที่พักของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 1
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2 ประเภทของอาคาร อาคารหอพัก/ที่นอน

  1.2.1 อาคารมาตรฐานตามแบบหอพักทางราชการ อาคารไม้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2.2 อาคารดัดแปลงเป็นหอพัก/ที่พักนอน (เรือนนอน)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2.2 อาคารดัดแปลงเป็นหอพัก/ที่พักนอน (บ้านพักครู)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.2.3 อาคารแบบเรือนแพ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.3 ลักษณะการเข้าพัก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1.4 การได้รับใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อาหารหอพัก/ที่พักนอน

  This is a required question
  This is a required question

  1.5 จำนวนของอาคารหอพัก/ที่พักนอน

  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question