Informacje kontaktowe
ZGŁOSZENIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA DLA UCHODŹCÓW Z TERYTORIUM UKRAINY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY GMINY MIASTO SZCZECIN - URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin   z siedzibą  w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu:  91 424 5000.

2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan  skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e- mail, w celu zgłoszenia oferty pomocy potrzebującym uchodźcom z terytorium Ukrainy. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.  Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Szczecinie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

6.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia pomocy potrzebującym uchodźcom z Ukrainy.

7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) poprawiania swoich danych osobowych;

3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy przesłać stosowną informację na adres wk@um.szczecin.pl;

4) wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

5) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych);

7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ZGŁOSZENIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA DLA UCHODŹCÓW Z TERYTORIUM UKRAINY
Mieszkanie dla uchodźcy

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, nadal prowadzony jest nabór zgłoszeń od osób, które mają możliwość udostępnienia lokum na ten cel. Chodzi przede wszystkim o zakwaterowanie na okres co najmniej kilku miesięcy.
Imię i nazwisko *
Numer telefonu
Adres e-mail *
Rodzaj oferowanego zakwaterowania (pokój/mieszkanie/dom)
Liczba pomieszczeń. Dostęp do łazienki (TAK/NIE)
Maksymalna liczba osób dorosłych, które można przyjąć
Maksymalna liczba dzieci (poniżej 16 roku życia), które można przyjąć.
Możliwość przyjęcia zwierząt domowych
Clear selection
Okres udostępnienia lokalu (naj jak długo). UWAGA! Preferowany czas nie krótszy niż 2 miesiące.
Od kiedy może Pan/Pani przyjąć uchodźców? Proszę podać datę.
MM
/
DD
/
YYYY
Możliwość odbioru uchodźców ze wskazanego adresu
Clear selection
Adres lokalu (z uwzględnieniem dzielnicy)
Możliwe dodatkowe wsparcie dla przyjmowanych osób.
Data zgłoszenia
MM
/
DD
/
YYYY
Komentarze - Uwagi
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy