HIV Testing Assistance Form

Do you need assistance in getting yourself tested for HIV?

It is completely ANONYMOUS, CONFIDENTIAL, and FREE. Our trained and certified HIV educators and counselors are willing to assist you privately and discreetly.

Kindly fill out this form if you want to talk to one of our peer educators or counselors. If you would only want to know the details to the clinic, you may find them here: www.loveyourself.ph/p/hiv-test-sites.html.

Please check that ALL your information is correct before hitting send.

Kailangan mo ba ng tulong sa pagpapa-test para sa HIV?

Ang aming mga bihasa at sertipikadong HIV educator at counselor ay handang tumulong sa iyo sa pinakapribado at maingat na paraan.

Kung maaaring sagutin niyo ang form na ito kung nais niyong makausap ang isa sa aming mga peer educator o counselor. Kung ang kailangan niyo lang ay ang detalye ng aming mga clinic, mahahanap niyo sila rito: www.loveyourself.ph/p/hiv-test-sites.html.

Siguraduhin lamang na LAHAT ng inyong impormasyon ay wasto bago ito ipadala.

  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Important Reminders

  LoveYourself Anglo (Mandaluyong) and LoveYourself Uni (Pasay) • We're CLOSED every Mondays, Tuesdays, regular holidays and special non-working days. • Operating Hours: Wed–Sat 12:00 PM–7:00 PM | Sun 9:00 AM–2:00 PM • Before submitting, please make sure that your contact information is valid and correct. • To make sure our emails are delivered to your inbox, please add help@loveyourself.ph to your address book. — • Sarado po ang mga clinic sa Lunes, Martes, sa regular na holiday, at sa mga special non-working day. • Araw at Oras na Bukas: Miyerkules–Sabado 12:00 PM–7:00 PM | Linggo 9:00 AM–2:00 PM • Bago niyo ipadala ang form ay siguraduhin na ang inyong contact information ay wasto't tunay. • Para siguradong matanggap sa inyong inbox and aming email, mangyaring i-add ang help@loveyourself.ph sa inyong address book.