Enquête Choochem - FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit (FLRS)
Een enquête als voorbereiding op de studiemiddag van Choochem in 2 april 2016, ingeleid door Truus van der Kaaij en begeleid door Dineke van Kooten (Emmaüs Hoogbegaafd).

Truus en Dineke doen een verkennend onderzoek naar de relatie tussen hoogbegaafdheid en levensbeschouwing.
Met name Kazimierz Dąbrowski (1902–1980) wijst ons op de potentiële hoogreligiositeit (in de betekenis van: zich verbonden voelen (een-zijn) met het grote geheel) van hoogintelligenten. Dit willen wij verder bekijken en daarom vindt u hieronder zo'n 85 vragen (en 6 algemene vragen).
Onze vraag is: wilt u de vragen intuïtief beantwoorden. Een gedegen overdenking van de vragen is niet nodig!

Levensbeschouwing is voor ons ook: religie, filosofie en spiritualiteit. (afgekort door: FRLS)
Waarbij:
* Religiositeit: diep menselijke verbinding met het hogere
* Godsdienst: inhoudelijke vorm van religie (ook Boeddhisme als stroom)
* Kerkgenootschap: sociale structuur binnen een godsdienst
* Exoterie: gegeven uiterlijk pad van een religieuze traditie
* Esoterie: eigen innerlijke scholingsweg (zelfverbetering/persoonlijkheidsontwikkeling)
* Spiritualiteit: werken met kosmische (inclusief aarde) krachten, met en zonder godsbegrip. Elke godsdienst hanteert het begrip spiritualiteit.

N.B. Deze vragenlijst is ANONIEM. Wij kunnen niet achterhalen wie de lijst heeft ingevuld. Wilt u het vervolg weten, dan kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief op www.choochem.nl!
i. Wat is jouw leeftijd? *
Required
ii. Ben jij hoogbegaafd? *
iii. Ben jij hoogsensitief? *
iv. Ben jij lid van Choochem? *
1. Heb je wat met filosofie (F)? *
UITLEG: Filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.
helemaal niet
zeker wel
2. Heb je wat met Levensbeschouwing (L)? *
UITLEG: Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden.
helemaal niet
zeker wel
3. Heb je wat met Religie (R) *
UITLEG: Onder Religie (van het Latijn religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, Opperwezen of God centraal staat.
helemaal niet
zeker wel
4. Heb je wat met Spiritualiteit (S) *
UITLEG: Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt, waarbij hier de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.
helemaal niet
zeker wel
5. Ben je in een door FLRS gekleurd “nest” geboren? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
6. Zat je bij het schoolvak FLRS op het puntje van je stoel? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
7. Loopt er een rode draad door je biografie voor FLRS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
8. Heb je je vroeger in je familie van herkomst kunnen vinden in de beleving van de FRLS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
9. Kun je je in die FRLS traditie van je familie van herkomst nóg vinden? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
10. Heb je een eígen keuze gemaakt voor het gedachtegoed uit één stroming van FRLS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
11. Ervaar je een ontwikkeling in een van de vier FLRS? *
helemaal niet
zeker wel
12. Ervaar je een ontwikkeling in een Filosofie? *
JA, met name ....
Your answer
13. Ervaar je een ontwikkeling in een Levensbeschouwing? *
JA, met name ...
Your answer
14. Ervaar je een ontwikkeling in een Religie? *
JA, met name ...
Your answer
15. Ervaar je een ontwikkeling in een Spiritualiteit? *
JA, met name ...
Your answer
16. Ben je het met onderstaande stelling eens? *
Willemien Schollaart-Vogel heeft in 2008 een ONDERZOEK gedaan naar de geloofsontwikkeling van van hoogbegaafde adolescenten (zie dotado.info). Daarin zegt ze: HB kinderen worstelen eerder met lastige levensbeschouwelijke vragen en vinden geen plaats om daarover te praten.
helemaal niet
zeker wel
17. Is dat ook jouw ervaring (geweest)? *
helemaal niet
zeker wel
18. Als jij als kind al met lastige levensbeschouwelijke vragen worstelde, had je dan een plaats om daarover te praten? *
19. Heb je zelf informatie over FRLS bij elkaar 'gesprokkeld'? *
helemaal niet
zeker wel
20. Heb je een multilevel manier van denken, in een hiërarchie van waarden? *
UITLEG: Multilevel: De realiteit is meerlagig. Uitersten in menselijk gedrag kunnen alleen verklaard worden door één algehele persoonlijkheidstheorie wanneer deze nadrukkelijk de meerlagigheid van de menselijke hersenen en psyche erkent. Het menselijk brein huisvest immers zowel primitieve, reflexmatige, evolutionair oude structuren, als hogere, complexere, meer wilsbekwame structuren.
helemaal niet
zeker wel
21. Howard Gardner heeft het over 'spirituele intelligentie'. Herken je iets van de “existentiële/filosofische/spirituele intelligentie” in je? *
UITLEG: Howard Gardners intelligenties zijn 'een nieuwe definitie van de menselijke natuur'. Alle mensen hebben een unieke mix van acht of negen intelligenties en zijn in essentie spirituele wezens, omdat ze worden gedreven door de behoefte fundamentele vragen of levensvragen te stellen. Een specifiek menselijk verlangen om zin en waarde te ontdekken in wat we doen/ervaren en het leven te zien vanuit een zingevende context. De spirituele intelligentie integreert al onze intelligentie. (Zohar en Marshall (2000), op basis van het bewijs uit de psychologie, neurologie en religieuze traditie, beweren dat spirituele intelligentie een integrerende intelligentie is omwille van zijn rol binnen individuen. Zij stellen voor dat we drie intelligentie hebben: de rationele intelligentie (zoals vastgelegd door IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (die zij SQ noemen). Spirituele intelligentie, beweren zij, kan gezien worden als een integratie van intelligentie, omdat het helpt individuen zin te geven aan hun wereld die wordt ervaren door rationele intelligentie en emotionele intelligentie.)
helemaal niet
zeker wel
22. Is het existentiële je referentiekader, bepaalt het je keuze? *
existentieel is verbandhoudend met het wezenlijke van het menselijke bestaan.
helemaal niet
zeker wel
23. Heb je wel eens een buitenzintuiglijke waarneming gehad? *
UITLEG: Buitenzintuiglijke waarneming of ESP (voor extrasensory perception) is een waarneming die onafhankelijk van de bekende zintuiglijke processen gebeurt.
helemaal niet
zeker wel
24. Beoefen je een persoonlijke ontwikkelingsweg of een scholingsweg, zoals in de esoterie bedoeld wordt? *
UITLEG: Een innerlijke scholingsweg is een weg die - met beide benen op de grond - vorm geeft aan een spirituele levenshouding.
25. Een docent van hoogbegaafden zei eens: “ze zoeken spiritualiteit en krijgen intellectualiteit” *
Kun je je dat bij hoogbegaafden voorstellen?
helemaal niet
zeker wel
26. Ervaar jij dat je zoekt naar spiritualiteit en als antwoord intellectualiteit krijgt? *
helemaal niet
zeker wel
27. Dąbrowski’s theorie van positieve desintegratie (TPD) stelt dat een crisis de ontwikkeling van je persoonlijkheid bevordert. *
Kun je je dat voorstellen?
helemaal niet
zeker wel
28. Heb jij in je leven ervaren dat je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld door crises? *
helemaal niet
zeker wel
29. Kun jij zingeving halen uit FLRS? *
UITLEG: Zingeving is de behoefte dat wat we doen in het leven een waarde heeft. FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
30. Kun jij leven zonder FLRS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
31. Herken je je in het willen deelnemen aan een hoger doel wat betreft het leven? *
32. Werk jij vanuit idealen? *
helemaal niet
zeker wel
33. Uitspraak James Webb in zijn SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifted: "Het is nodig dat ouders en kinderen een levensbeschouwing ontwikkelen waarin respect en medeleven met anderen een centrale plaats inneemt, en die het leven zinvol maakt. (1992) *
Ben je het hiermee eens?
helemaal niet
zeker wel
34. Heb jij een levensbeschouwing ontwikkeld waarin respect en medeleven met anderen een centrale plaats inneemt? *
helemaal niet
zeker wel
35. Linda Silverman: hogere intelligentie = hogere moraal (ofschoon onomkeerbaar, zoals Joan Freeman onderzocht heeft) [Silverman, 'The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society', Roeper Review 1994. De relatie tussen abstract redeneren, complexiteit, morele waarden en de evolutie van de maatschappij] *
Ben je het met haar eens?
helemaal niet
zeker wel
36. Ervaar jij in jouw leven: hogere intelligentie = hogere moraal? *
helemaal niet
zeker wel
37. Ken jij in je leven morele dilemma's? *
UITLEG: Moreel gedrag is een antwoord op de vraag ‘wat is goed gedrag?’
helemaal niet
zeker wel
38. Ervaar je jezelf als integer? *
UITLEG: Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
helemaal niet
zeker wel
39. Ervaar je jezelf als sterk moreel verantwoordelijk? *
UITLEG: Moreel verantwoordelijk wil zeggen dat men zich verantwoordelijk voelt, terwijl daarvan op grond van de wet of jurisprudentie geen sprake is. Dus de zogenaamde informele verantwoordelijkheid: vanuit eigen beweging.
helemaal niet
zeker wel
40. Ben je je bewust van je intuïtie? *
UITLEG: Intuïtie wordt wel eens gedefinieerd als “de directe perceptie van waarheid of feiten onafhankelijk van enig redeneerproces”.
helemaal niet
zeker wel
41. Durf jij vanuit je intuïtie te handelen, te denken en te spreken? *
UITLEG: Intuïtie wordt wel eens gedefinieerd als “de directe perceptie van waarheid of feiten onafhankelijk van enig redeneerproces”.
helemaal niet
zeker wel
42. Heb jij een antwoord gevonden op de vraag: waartoe zijn wij op aarde? *
helemaal niet
zeker wel
43. James T. Webb (2015): er is zeker een relatie tussen HB en levensbeschouwing, maar niet altijd; de omgeving kan belemmerend hebben gewerkt. *
Ben je het daarmee eens?
helemaal niet
zeker wel
44. Als Webb die relatie tussen HB en levensbeschouwing woorden geeft en zegt dat de omgeving belemmerend kan hebben gewerkt. *
Heb je jouw omgeving als belemmerend ervaren?
helemaal niet
zeker wel
45. Wat vind jij van de uitspraak "alles gebeurt met een reden!"? *
helemaal niet mee eens
helemaal mee eens
46. Ervaar jij dat "alles gebeurt met een reden!"? *
helemaal niet
zeker wel
47. Geloof je in toeval (iets gebeurt zonder causaliteit en zonder betekenis)? *
helemaal niet
zeker wel
48. Geloof je in toeval (in de zin van het je toevallen, het is je gegeven als een geschenk)? *
zeker niet
helemaal wel
49. Loop/liep je voor op leeftijdsgenoten wat betreft spirituele ontwikkeling? *
(Wilma Vialle, 2007 “Spirituele Intelligentie, een belangrijke dimensie van hoogbegaafd-zijn ”
helemaal niet
zeker wel
50. Durf je nu openhartig te spreken over wat je bezig houdt op het gebied van FLRS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
51. Heb je metgezellen op het gebied van FLRS? *
FLRS staat voor Filosofie / Levensbeschouwing / Religie / Spiritualiteit
helemaal niet
zeker wel
52. Danielle Krekels ("Beken(d) Talent") zegt dat voorkeur voor speelgoed aan aanleg gerelateerd kan worden. *
Speelde je liever met buitenkant- bouwmateriaal, zoals lego?
53. Danielle Krekels ("Beken(d) Talent") zegt dat voorkeur voor speelgoed aan de aanleg gerelateerd kan worden. *
Speelde je liever met binnenkant-materiaal voor mensen, zoals playmobiel?
54. Ben jij op tijd bij afspraken? *
Aanname: denken = hoofd, voelen = hart, willen = doen. Ons 'ik' werkt in onze wil en wordt dus zichtbaar in ons doen.
helemaal niet
zeker wel
55. Haal jij op tijd de deadlines? *
helemaal niet
zeker wel
56. Sluit jij deuren? *
helemaal niet
zeker wel
57. Neem jij intiatieven in je leven? *
helemaal niet
zeker wel
58. Irvin D. Yalom (existentiële psychotherapie): "Pathologie kan het resultaat zijn van het vermijden van bewustzijn van onvermijdelijke existentiële vragen, zoals: de noodzaak om te kiezen, sterfelijkheid, eenzaamheid in het leven." Pathologie is onderdeel van de medische wetenschap dat oorzaken van ziekten bestudeert en beschrijft hoe het lichaam erop reageert. *
Ben je het daar mee eens?
helemaal niet
zeker wel
59. Heb je ervaren dat je ziek bent geworden omdat je bewust onvermijdelijke existentiële vragen hebt vermeden, zoals de noodzaak om te kiezen, sterfelijkheid, eenzaamheid in het leven? *
absoluut niet
zeker wel
60. Vind jij dat je veerkracht hebt? *
UITLEG: veerkracht is het herstellingsvermogen van iemands gestel of gemoed na moeilijke omstandigheden.
helemaal niet
zeker wel
61. Dabrowski zegt Autopsychotherapie is: zelf zorgen voor harmonie/stabiliteit in je geestelijke gezondheid. *
Ben je het er mee eens dat dat bestaat?
helemaal niet
zeker wel
62. Dabrowski zegt Autopsychotherapie is: zelf zorgen voor harmonie/stabiliteit in je geestelijke gezondheid. *
Ben je het er mee eens dat je daar zelf voor moet zorgen?
helemaal niet
zeker wel
63. Verzorg jij middels autopsychotherapie de harmonie/stabiliteit in je geestelijke gezondheid? *
helemaal niet
zeker wel
64. Ben jij wel eens opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis? *
Required
64.a. Zo ja, was dat naar aanleiding van een psychose?
64.b. Zo ja, was dat naar aanleiding van een depressieve klachten?
64.b. Zo ja, was dat naar aanleiding van een depressieve klachten?
64.c. Zo ja, was dat naar aanleiding van psychiatrische problemen in het kraambed?
65. Gebruik jij medicijnen ter ondersteuning van je geestelijke gezondheid? *
66. Ben jij autonoom en pas je jezelf niet aan aan wat je onzinnig of betekenisloos vindt? *
helemaal niet
zeker wel
67. Heb je een sterk invoelend en meelevend vermogen met anderen? *
helemaal niet
zeker wel
68. Stel 'empathie' betekent: de ander voortdurend, intuïtief meenemen in je gedachten *
Ben je het daarmee eens?
helemaal wel
zeker niet
69. Ervaar jij dat je de ander voortdurend, intuïtief meeneemt in je gedachten? *
helemaal niet
zeker wel
70.a. Is jouw empathie in de loop der jaren TOEgenomen? *
Stel 'empathie' betekent: de ander voortdurend, intuïtief meenemen in je gedachten
helemaal niet
zeker wel
70.b. Is jouw empathie in de loop der jaren AFgenomen? *
UITLEG: 'empathie' betekent: de ander voortdurend, intuïtief meenemen in je gedachten
helemaal niet
zeker wel
71.a.Ben je in de loop der jaren authentiekER geworden? *
UITLEG: authentiek in de betekenis van: oorspronkelijk, origineel
helemaal niet
zeker wel
71.b. Ben je in de loop der jaren MINDER authentiek geworden? *
UITLEG: authentiek in de betekenis van: oorspronkelijk, origineel
helemaal niet
zeker wel
72. Heb je je eigen persoonlijkheidsideaal gecreëerd? *
UITLEG: Persoonlijkheidsideaal in de betekenis van hoe je vindt dat iemand idealitair zou moeten zijn.
helemaal niet
zeker wel
73. Is je verantwoordelijkheidsgevoel de laatste jaren toegenomen? *
helemaal niet
zeker wel
74. Dabrowski heeft het over vijf gebieden van hooggevoelig zijn: het fysieke, zintuiglijke, intellectuele, beeldende en emotionele gebied *
Ben jij op alle vijf die gebieden overgevoelig?
74.a. Ben jij hooggevoelig op het fysieke vlak? *
UITLEG: Deze mensen hebben vaak een hoog energie niveau. Het kan zich uiten door een grote beweeglijkheid, opgewondenheid, snel praten, impulsiviteit, lichamelijke onrust, bezig willen zijn, gedrevenheid, competitiviteit. Het gaat om de capaciteit actief en energiek te zijn.
nee
ja
74.b. Ben jij hooggevoelig op het zintuigelijke vlak? *
UITLEG: Het kan zich uiten door het sterk genieten van zintuiglijke waarnemingen, van schoonheid, beeldende kunst, literatuur, muziek, geluiden, kleur, vormen, verhoudingen, de natuur. Het kan zich ook uiten door een drang naar comfort en luxe, de behoefte om bewonderd te worden en in de schijnwerpers te staan of in een snelle geprikkeldheid van de huid (geen labeltje aan kleren kunnen verdragen, sokken binnenstebuiten willen, geen nauwsluitende kleding verdragen).
nee
ja
74.c. Ben jij hooggevoelig op het intellectuele vlak? *
UITLEG: Dan heb je een weet-honger, vaak de neiging om diepgravende vragen te stellen, problemen op te lossen en te zoeken naar dé waarheid
nee
ja
74.d. Ben jij hooggevoelig op het beeldende vlak? *
UITLEG: Dan uit je je door frequent gebruik te maken van beelden en metaforen in de taal, poëtisch taalgebruik, sterk vermogen tot gedetailleerde en levendige visualisaties, inventief en fantasievol zijn, snel wegdromen bij verveling, imaginaire vriendjes hebben, het leven dramatiseren, magisch en animistisch denken.
nee
ja
74.e. Ben jij hooggevoelig op het emotionele vlak? *
UITLEG: Dat gaat over de intensiteit en complexiteit van de emoties: intenser voelen en meer voelen dan anderen, zeer sterk aanvoelen wat de emoties van anderen zijn en zich ermee identificeren, hoogsensitief zijn.
nee
ja
75. Ben je diep betrokken bij het vormgeven van je eigen levenslot? *
helemaal niet
zeker wel
76. Hoor je vaak dat je inspirerend bent? *
helemaal niet
zeker wel
77. Doe je moeite om de zin en het wezen van het leven te begrijpen? *
helemaal niet
zeker wel
78. Word je gedreven door veredeling van je persoonlijkheid? *
helemaal niet
zeker wel
79. Vind jij dat er een relatie is tussen hoogbegaafdheid en levensbeschouwing? *
helemaal niet
zeker wel
80. Ben je je zeer van jezelf bewust? *
reflectief, denken over het denken (metacognitief denken)
helemaal niet
zeker wel
81. Heb je getoond dat je in staat bent jezelf psychisch te transformeren? *
helemaal niet
zeker wel
82. Ben je gevoelig voor de natuur? *
helemaal niet
zeker wel
83. Ben je een beelddenker? *
UITLEG: Beelddenkers zijn volgens de theorie mensen van wie wordt verondersteld dat zij voornamelijk en primair in beelden denken. Dat wil onder andere zeggen dat taal beelden oproept en nieuwe informatie in beeld wordt opgeslagen en verwerkt. Dit zou gebeuren in de rechter hersenhelft. Beelddenkers zouden 'empirisch ingesteld' zijn.
helemaal niet
zeker wel
84. Voel je je op dit moment goed? *
Spontaan noteren
helemaal niet
zeker wel
85. Filosofie/Religie/Levensbeschouwing/Spiritualiteit zal altijd mijn levensthema blijven? *
Ben je het hier mee eens?
helemaal niet
zeker wel
v. CHOOCHEM houdt op zaterdagmiddag 2 april 2016 een mini symposium over de uitkomsten van deze enquête. *
Wil jij daar bij zijn?
Required
vi. Wil jij deze enquête doorgeven aan je vrienden, collega's en familie? *
hier heb je de link: http://goo.gl/forms/nI1KlQN437
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy