ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP Module 1 วันที่ 31 ก.ค.,1, 7 ส.ค. 64 กับ CMSK Academy
** อบรมแบบ Remote Classroom (ห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Teams) **
Email *
รายละเอียดค่าธรรมเนียม กรณีชำระด้วยการโอน
รายละเอียดค่าธรรมเนียม กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม 3%)
ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสมาคมฯ/นักศึกษา
** สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 321 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนเพิ่ม ลดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 312 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 9 บาท)

** นักศึกษา
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 1,070 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,040 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 30 บาท)
กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มามอบให้ในวันอบรม
คำนำหน้า *
ชื่อ นามสกุล *
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวการอบรมจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อาชีพของท่าน
ชื่อที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CMSK. Report Abuse