Rejestracja
Powrót do strony głównej www.forumng.pl
Adres e-mail *
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko
Instytucja *
Miasto *
Telefon *
Wybór paneli dyskusyjnych
10.00-11.30 – LIVING LAB – 3 Warsztaty równoległe, blok przedpołudniowy
Clear selection
11:30 – 13:00 Spotkanie branżowe i spotkanie B2B
Clear selection
13:30-15:00 - LIVING LAB – 3 Warsztaty równoległe, blok popołudniowy
Clear selection
15:00 Zakończenie obrad i lunch
Clear selection
Formularz potrzeb
Proszę o zaznaczenie szczególnych potrzeb podczas paneli dyskusyjnych:
Wydarzenia towarzyszące Forum
INTERNATIONAL BUSINESS MEETINGS/ Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna
Clear selection
Plenerowy, otwarty, rodzinny "Piknik Nauki i Kultury"
Clear selection
Pytanie *
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297073. Mamy siedzibę w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Od 25 maja 2018 r. działa u nas inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu realizacji wydarzenia.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Pani/Pana dane:
• Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych: serwis IT, usługi ochroniarskie.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji projektu i rozliczenia projektu.
Ma Pani/Pan do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Panią/Pana celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane.
W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO.


Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w wydarzeniu.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Ta informacja realizuje obowiązek prawny wynikający z RODO.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy