Đăng ký tham gia sự kiện Lắp ghép Gunpla

Đồng tổ chức bởi Kid's Land (www.kidslandvn.com) và Kids Kingdom (www.kids-kingdom.info). Các bạn khi tham gia vui lòng mang bản sao Giấy khai sinh hoặc CMND để đối chiếu. Các bạn cũng mang theo kéo nhỏ hoặc kìm bấm để cắt các chi tiết lắp ghép.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question