Karta zgłoszenia do konkursu "Scena Otwarta" XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe 2019"
1.Pełna nazwa zespołu *
2.Lider zespołu (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, adres e-mail) *
3.Miejscowość, która zostanie umieszczona obok nazwy zespołu jako przez niego reprezentowana *
4.Informacje o przygotowywanym programie *
5.Skład zespołu i instrumentarium *
6.Informacje o zespole i jego działalności (prosimy o przesłanie dokładnych informacji o zespole, jego drodze artystycznej, osiągnięciach) *
7.Warunki techniczne (liczba mikrofonów, linie itp.) *
8.Nocleg (liczba osób, daty noclegu) *
Nagrania oraz rider zespołu należy nadesłać na adres scenaotwarta.mikolajki@wp.pl
*
Required
Przesłanie karty zgłoszeniowej jest tożsame z zapoznaniem się z regulaminem konkursu "Scena Otwarta" XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe 2019" oraz jego akceptacją *
Required
Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. Zgłoszenie i udział w Konkursie jest dobrowolny. W celu organizacji Konkursu SARF pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy SARF. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie. Informacje dotyczące sposobu organizacji Konkursu dostępne są na stronie: www.mikolajki.folk.pl w zakładce Scena Otwarta.
Administratorem danych jest SARF, z siedzibą w Lublinie. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby zainteresowane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez SARF wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Konkursie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy