Kwestionariusz badania mieszkańców Gminy Będzino
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w krótkiej ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją oraz problemów występujących na terenie Gminy Będzino. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację tych terenów oraz pomoże w opracowaniu programu rewitalizacji i podjęciu działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów.
1. Proszę o zaznaczenie swojego zadowolenia z zamieszkania na obszarze Gminy Będzino. *
2. Proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 problemów społecznych występujących w największym stopniu na terenie gminy. *
Required
3. Proszę ocenić stopień występowania na terenie gminy poniższych problemów na skali od 1 (najmniejsze natężenie problemu) do 5 (największe natężenie problemu).
Niedoświetlenie ulic i chodników *
Zły stan dróg *
Nadmierny hałas *
Niesprawna kanalizacja lub brak kanalizacji *
Zniszczone fasady domów/mieszkań *
Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacji publicznej *
Występowanie zdewastowanych i opuszczonych terenów *
Nieodpowiednie liczba terenów zielonych i spacerowych *
Niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych *
4. Proszę wskazać maksymalnie 5 działań, które powinny zostać przede wszystkim podjęte w ramach procesu rewitalizacji gminy. Wskazywane działania proszę ponumerować od 1 (najważniejsze) do 5 (najmniej ważne). *
Required
5. Proszę wpisać maksymalnie trzy nazwy miejscowości, które w największym stopniu odnoszą się do wskazanych poniżej charakterystyk
Miejscowości o znacznej koncentracji problemów społecznych
Your answer
Miejscowości o znacznej koncentracji zanieczyszczenia środowiska
Your answer
Miejscowości o znacznej koncentracji zdegradowanych technicznie budynków
Your answer
Miejscowości o znacznej koncentracji zdegradowanej infrastruktury drogowej
Your answer
Miejscowości najbardziej niebezpieczne
Your answer
6. Proszę wskazać propozycje konkretnych przedsięwzięć społecznych (np. organizacja festynu itd.), które powinny być Pana/Pani zdaniem zrealizowane na terenie miejscowości, w ramach procesu rewitalizacji wraz z podaniem nazwy miejscowości w której proponują Państwo lokalizację danego przedsięwzięcia.
Your answer
7. Proszę wskazać propozycje konkretnych przedsięwzięć infrastrukturalnych (np. remont drogi, modernizacja placu zabaw, rozbudowa remizy), które powinny być Pana/Pani zdaniem zrealizowane na terenie miejscowości, w ramach procesu rewitalizacji wraz z podaniem nazwy miejscowości w której proponują Państwo lokalizację danego przedsięwzięcia.
Your answer
8. Płeć
9. Wiek
10. Wykształcenie
11. Miejsce zamieszkania
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy