ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Sinh viên điền đầy đủ các thông tin dưới đây, sau đó mở email in đơn ở file đính kèm theo; xin xác nhận ở các đơn vị như yêu cầu trong đơn rồi đến Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại tầng 3 nhà T1 để giải quyết.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question