แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
⏩ คำชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตได้แจ้งปัญหาของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อการนำไปปรับปรุงหรือติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
หลักสูตร *
⏩ กรณีที่ประสงค์ให้ติดต่อกลับ กรุณาให้ข้อมูลผู้ร้องเรียน ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. E-mail
3. หมายเลขโทรศัพท์
ตอนที่ 2 ข้อมูลการร้องเรียน
ประเด็นที่ร้องเรียน *
⏩ หากเลือก "Other" หรืออื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียดต่อท้าย
ตอนที่ 3 รายละเอียด
รายละเอียดของข้อร้องเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse