Ankieta dotycząca Studium Gminy Twardogóra
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Zawiera zarówno tzw. uwarunkowania, czyli opisuje stan dotychczasowy zagospodarowania, ale przede wszystkim wskazuje na przyszłe kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzeni gminy.

Informacje zawarte w Studium dotyczą m.in. przeznaczenia wszystkich terenów składających się na obszar gminy (rolne, budowlane, itd.). Inne przydatne dane zawarte w Studium to np. przebieg głównych szlaków komunikacyjnych czy umiejscowienie terenów chronionych. Studium to dokument opracowywany w perspektywie wieloletniej – określa on docelowy sposób zagospodarowania i funkcjonowania przestrzennego gminy. Studium jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i wiąże organy gminy przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Twardogóra prowadzi na bieżąco prace planistyczne polegające na opracowaniu Studium. Bardzo zależy nam, aby planowane przeobrażenia w największym stopniu odpowiadały na potrzeby mieszkańców naszej gminy. Zależy nam również, aby wybory strategiczne, których przy opracowywaniu Studium się dokonuje, były podejmowane w oparciu o Państwa oczekiwania oraz Państwa decyzje. Dlatego też prosimy o Państwa opinie wyrażone w postaci odpowiedzi na przygotowane poniżej pytania.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie Państwu ok. 15 minut.

Zachęcamy do zaangażowania się!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms